Färre flickor blir könsstympade när de kommer till Sverige | Sesam
  • När familjer flyttar till Sverige ändrar många sin åsikt om könsstympning. De får veta att kvinnor som inte är könsstympade är friska och mår bra. (Flickorna på bilden har inte med artikeln att göra.)
  • Sofia Strid har intervjuat kvinnor och män om könsstympning.
Sesam

Färre flickor blir könsstympade när de kommer till Sverige

Sofia Strid är forskare i genusvetenskap på Örebro universitet. Hon forskar om köns-stympning. Hon har undersökt om människor ändrar åsikt om könsstympning när de flyttar till Sverige. Hon har intervjuat personer från Somalia och andra länder där könsstympning är vanligt.

Könsstympning är förbjudet i Somalia. Ändå riskerar 98 procent av flickorna där att bli könsstympade. Många tror att det är hygienskt att vara könsstympad. De tror att det är bra för hälsan. Man tror också att kvinnor måste vara könsstympade för att bli gifta.

– Flera av kvinnorna jag intervjuade hade aldrig träffat en kvinna som inte var könsstympad. De blev förvånade när de kom till Sverige. Då fick de veta att kvinnor som inte är könsstympade är friska och mår bra. Och att de kan cykla! berättar Sofia Strid.

Många könsstympade kvinnor kan inte cykla. Det gör för ont.

– De har ofta problem med underlivet. Många har ont och får infektioner, säger Sofia Strid.

Sofia Strid intervjuade 60 personer. Det var tre grupper. En grupp var män. En grupp var äldre kvinnor som hade flyttat till Sverige. En grupp var yngre kvinnor som hade bott i Sverige hela livet eller flyttat hit när de var barn.

– De yngre kvinnorna ville inte att deras döttrar ska bli könsstympade, berättar Sofia Strid.

De äldre kvinnorna var könsstympade själva och några av dem hade mycket problem med underlivet. Ändå ville de att flickorna skulle bli könsstympade.

– De äldre männen trodde att flickorna måste bli könsstympade för att få gifta sig. Några av dem tyckte att det var säkrast att ”skära lite grann”.

Det är ofta farmor eller mormor som vill att flickorna ska bli könsstympade. Men det är mannen i familjen som bestämmer.

– Det är män som behåller traditionen. Det är ett sätt att stoppa kvinnor från att ha sex före äktenskapet, säger Sofia Strid.

Sofia Strids undersökning är en del av flera undersökningar i Europa.

Andra forskare har intervjuat personer som har flyttat till Irland eller Portugal.

– Vi kom på hur man mäter hur många flickor som riskerar att bli könsstympade. Nu ska forskare i andra länder mäta på samma sätt. Om alla räknar på samma sätt kan vi jämföra risken i olika länder. Då kan vi också få veta hur man kan minska risken, säger Sofia Strid.

Sofia Strid säger att information och lagar är viktiga för att stoppa könsstympning. Det är också viktigt att ledare vill stoppa könsstympning. Om religiösa ledare säger att könsstympning är fel så lyssnar människor.

– De måste berätta att könsstympning är farligt och att det är förbjudet. Ingen religion tillåter det. Till exempel Koranen säger att det är förbjudet att skada sin egen kropp, säger Sofia Strid.

– Det är också viktigt att lärare och skolsköterskor larmar om de tror att en flicka riskerar att bli könsstympad, säger hon.

När flickor ska bli könsstympade åker de ofta på ”semester” till hemlandet. Könsstympning av flickor är vanligast i Afrika. Men det händer också i andra delar av världen, till exempel Indonesien och Irak.

I dag är könsstympning förbjudet i flera av de här länderna.

– Men det hjälper inte om inte människor ändrar åsikter. För könsstympningar sker inte på sjukhus. Kvinnor könsstympar flickorna hemma, säger Sofia Strid.

Fakta: 

Lätt svenska: Petra Hansson

Ordlista

genusvetenskap -en = vetenskapen om jämställdhet och hur kvinnor och män blir behandlade i samhället

hygienisk -t -a = renligt

intervjua -r -de -t = ställa frågor till människor för att t ex göra en undersökning eller skriva i en tidning

könsstympning -en -ar = att skära bort delar av könsorganet, av religiösa eller kulturella orsaker

larma -r -de- t här: varna (genom att t ex berätta för polisen)

minska -r -de -t = bli mindre

riskera -r -de -t de riskerar att bli könsstympade = det finns en stor risk för att de blir könsstympade

underlivet = könsorganen

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam