Vad innebär den nya namnlagen? | Sesam

Fråga oss


Namnlagen

  • Den 1 juli börjar en ny lag om namn gälla. Den ska göra det lättare att välja och byta namn.
Sesam

Vad innebär den nya namnlagen?

Jag har hört att en ny namn-lag börjar gälla den 1 juli i år. Kan den påverka vilket efternamn jag och min man kan ge till vårt barn? Vi ska snart ha barn. Vi vill gärna att barnet ska få båda våra efternamn.

Svar: Det stämmer att en ny namnlag börjar gälla den 1 juli 2017. Den ska vara modernare än den förra lagen. Den ska göra det lättare att välja och byta namn.

Den nya lagen innehåller många nyheter. Sesam berättar om några av de viktigaste. De handlar bland annat om efternamn som man ger till sitt barn.

1. Nu kommer man att behöva ansöka om barnets efternamn. Barn får inte längre sina efternamn automatiskt när de föds eller adopteras. Förut har barn som föds eller adopteras automatiskt fått föräldrarnas efternamn när de har samma efternamn. Nu måste föräldrarna istället ansöka om det efternamn de vill att barnet ska ha. Man ska ansöka om efternamn samtidigt som man ansöker om förnamn åt barnet.

En annan nyhet är att hel-syskon inte längre kommer behöva få samma efternamn.

2. Nu kommer det att gå att ha ett dubbelt efternamn. Det är när man har två efternamn.

Ett barn kan till exempel få båda sina föräldrars efternamn. Det kunde man inte förut. Då kunde man bara ha ett efternamn. Om man ville ha två efternamn fick man ha det ena som mellan-namn.

Men man får fortfarande inte ha fler än två efternamn.

3. De vanligaste efternamnen i Sverige kommer att bli fria för alla att använda. Med det menar man efternamn som fler än 2 000 personer i Sverige har. Det finns cirka 530 sådana namn.

Alla som vill kommer att kunna byta till ett sådant namn. Det fick man inte göra förut. Men med den nya lagen får alla andra efternamn ett starkare skydd. Det blir svårare att skapa ett nytt efternamn som är för likt ett efternamn som redan finns i Sverige.

4. Man kommer att kunna byta namn flera gånger. Förut fick man byta namn en gång. Efter det behövde man särskilda skäl för att få byta namn en gång till.

5. Skatteverket blir den myndighet som har allt ansvar för byten av person-namn. Innan den nya lagen kom hade Patent- och registreringsverket en del av ansvaret.

Alla ansökningar som har med person-namn att göra ska man från och med den 1 juli göra till Skatteverket.

Den nya namnlagen innehåller också flera andra förändringar. Du kan läsa om dem på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Ordlista

ansök/a -er -te -t = be om något i t ex ett brev (exempelvis när man har kontakt med en myndighet)

automatisk -t -a = något som händer utan att man behöver göra något

helsyskon -et - de är helsyskon = de har samma föräldrar

mellannamn -et - = en släktings efternamn som man har mellan sitt/sina förnamn och sitt egna efternamn

namnlag -en -ar = lag som handlar om att bland annat byta namn

Patent- och registreringsverket = myndighet för immaterialrätt

personnamn -et - = en persons förnamn, mellannamn och efternamn

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam