Fel recept från politikerna i Sverige | Sesam

Krönika


Ali Alabdallah
Sesam

Fel recept från politikerna i Sverige

Vissa fackföreningar håller med förslaget och vill medverka till att sänka lönenivån för nyanlända.

Många politiska partier diskuterar i dag förslag om hur fler nyanlända ska komma i arbete. Deras förslag är att lagstifta om lägre löner för nyanlända. De tänker att detta ska motivera arbetsgivare att anställa fler nyanlända fast med lägre lön.

När jag hör detta förslag som nyanländ journalist blir jag mycket upprörd och provocerad. Jag anser att detta förslag skulle göra att nyanlända blev orättvist behandlade på arbetsplatser. Det skulle ge mig och många nyanlända en upplevelse av att vi är mindre värda än våra infödda kollegor.

Det här förslaget blir en löne-diskriminering på en arbetsplats där alla medarbetarna borde få lika lön.

Jag och nyanlända har fått höra att alla har samma värde i Sverige, oavsett vilken bakgrund eller identitet man har. Så jag är mycket förvånad över att höra om ett förslag som ger mig helt andra signaler. Signaler som säger att makthavarna i Sverige inte ser nyanlända med två ögon, utan bara med ett öga. För att använda ett uttryck vi har på arabiska.

Jag får känslan av att politikerna är emot principen om allas lika värde. Eftersom de lyfter fram en politik med principen morot och piska åt nyanlända.

Varför upplever jag att nyanlända nu ska få mindre lön bara på grund av att de inte kan språket flytande? Det kommer helt säkert ge dem en känsla av att de har mindre kompetens än andra.

Varför upplever jag dessutom att politikerna har höga tankar om att ha kommit på detta förslag för nyanlända?

Varför löser inte politikerna arbetslösheten bland nyanlända på ett annat sätt?

Jag föreslår till exempel: motivera och peppa arbetsgivarna att ta emot fler nyanlända som praktikanter.

Genom praktik kan de lära sig språket och arbets-systemet. Då kan de också bedöma deras kompetens och utbildning direkt på arbetsplatsen. Så gör redan till exempel Tyskland.

Det skulle vara ett sätt att hitta personal till alla arbeten, personal med rätt kompetens dessutom.

Ska man verkligen ha mindre lön för att man inte behärskar språket på arbetsplatsen?

Det är bättre att hjälpa nyanlända att lära sig svenska på arbetsplatsen genom en praktikplats.

Det är bättre att höja kvaliteten på undervisning på SFI.

Det är bättre att ha koll på oseriösa utbildningsföretag som tjänar pengar på nyanlända. Det finns företag som erbjuder sex månaders utbildning och bara lär ut hur man skriver ett CV och ett personligt brev!

Många nyanlända akademiker kan tillräcklig svenska och har rätt kompetens, men saknar kontakter och nätverk. Skulle de också få lägre lön? Eller kan man hänvisa dem vidare eller rekommendera dem till rätt kontaktpersoner?

Jag anser att det är orimligt att en person inte ska få full lön bara för att personen inte behärskar språket helt. Och det som också oroar mig är att vissa fackföreningar håller med förslaget och vill medverka till att sänka hela lönenivån för nyanlända. Trots att det går emot kollektivavtal som ska vara en garanti för arbetstagare att inte få lägre lön.

Snälla, fortsätt inte att ge oss känslan av att vi är maktlösa och mindre värda på arbetsplatserna. Lös inte problemet genom att skapa ett annat problem. Vi tycker Sverige är ett fantastiskt land eftersom alla har lika värde – även på arbetsplatserna.

Fakta: 

Lättläst nivå 3.

Ordlista

bedöm/a -er -de -t = bestämma sig för till exempel hur bra eller dåligt något är

behärska -r -de -t = ha kontroll över något

diskriminering -en -ar = när man diskriminerar någon och är orättvis

kollektivavtal -et -en = ett avtal om till exempel löner mellan en stor grupp löntagare och olika arbetsgivare

makthavar/e -en -na = en person som har makt

motivera -r -de -t = få någon att bli intresserad av att anstränga sig

nätverk -et -en = människor som stödjer varandra

peppa -r -de -t = försöka göra någon positiv och vilja kämpa

pisk/a -an -or = ett smalt spö som man slår med för att få ett djur eller en person att lyda eller för att straffa

© 2019 Sesam