Bob Dylans Nobelföreläsning har kommit | Sesam
Sesam

Bob Dylans Nobelföreläsning har kommit

Nu kan man läsa Bob Dylans Nobel-tal på internet. Han berättar om relationen mellan böcker och hans musik.

I måndags i förra veckan skickade Bob Dylan in sin Nobel-föreläsning till Svenska Akademien. Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur förra året. Han tackade ja till det. Men för att ta emot priset var han tvungen att hålla en Nobel-föreläsning inom sex månader. I lördags hade det gått sex månader, så Dylan skickade in sitt tal några dagar före det.

I talet berättar Bob Dylan om tre kända böcker som har varit viktiga för honom sedan han var ung. De är Moby Dick av Herman Melvilles, På västfronten intet nytt av Erich Maria Remarques och Odysséen av Homeros. Talet handlar om relationen mellan böcker och hans musik. Sara Danius är Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Hon säger att talet är ovanligt bra.

Man kan läsa och lyssna på Bob Dylans tal på Svenska Akademiens hemsida.

Ordlista

föreläsning -en -ar = när någon talar om ett ämne inför en grupp människor

Svenska Akademiens ständiga sekreterare = den person från Svenska Akademien som berättar vem som ska få Nobelpriset i litteratur

Svenska Akademien = den institution som bestämmer vem som ska få Nobelpriset i litteratur

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam