Ett beslut som gör mig maktlös | Sesam

Krönika


Lättläst nivå 1

Sesam

Ett beslut som gör mig maktlös

Det politiska beslutet som ger de asylsökande tillfälligt uppehållstillstånd ger ingen hållbar integration. Det är ett beslut som splittrar familjer och gör barn ledsna och frustrerande, skriver Ali Alabdallah.

Sverige brukade vara ett land som var generöst med att ge människor asyl. Men just nu är Sverige inte sig likt!

Jag möter många nyanlända. De har ofta fått tillfälliga uppehållsstillstånd. De flesta kommer från krigs-drabbade länder, som Syrien. Och jag kan säga att att vissa av dem är oroade och frustrerande.

Ibland blir jag förvirrad av deras frågor:

– Ali! Hur kan jag integrera mig om jag inte vet om jag ska bo kvar i Sverige eller bli utvisad till Syrien?

– Ska jag satsa på att lära mig svenska, när framtiden är otydlig?

Jag försöker minska deras djupa oro och ge dem lite hopp. Jag säger till dem att de inte ska tänka på vilket slags asyl de har fått. Utan tänka på att de är i säkerhet, borta från kriget. Att de ska tänka på hur de kan utveckla språket och hitta jobb.

Men jag blir ännu mer förvirrad och maktlös när jag ser enorm oro och depression i de nyanländas ögon och ansikte.

De säger så här till mig: Hur kan jag få hit min familj utan att hitta ett jobb? Tror du att man kan behärska svenska, fixa jobb och bostad bara inom ett år? Det är omöjligt!

Jag försöker att vara positiv och hoppfull för att minska deras depression och ge dem motivation. Men det går inte bra.

Det politiska beslutet som ger de asylsökande tillfälligt uppehållstillstånd ger ingen hållbar integration. Det hjälper dem inte att vara positiva och planera för sin framtid. Det är ett beslut som splittrar familjer och gör barn ledsna och frustrerande.

För ett tag sedan ringde Saeb Almassri. Han hade just fått avslag på familjeanknytning till sin fru som fortfarande är i Gaza i Palestina.

Migrationsverket gav honom avslag och sa att han måste hitta ett jobb. Men det är omöjligt, för han har stark PTSD och depression.

Hans barn Qusey är ledsen och gråter, för han vill träffa mamma. Barnen är deprimerade också.

Jag känner mig maktlös inför familjen. Han ber om min hjälp. Han vill att svensk media ska skriva om honom. Kanske det kan hjälpa? Vem vet?

Jag fick berätta om honom på min Facebook-sida. Då fick jag tröst från mina följare. Men det hjälper inte familjen.

Men så en dag fick jag ett Facebook- meddelande från en advokat på en asyl-byrå. De säger att de kan hjälpa till. Nu har familjen fått lite hopp.

Nu känner jag mig inte lika maktlös längre. Nu kan jag inte bara trösta. Nu kan jag hjälpa dem på riktigt.

Ordlista

asylbyrå -n -er = ett företag med jurister som hjälper asylsökande

avslag -et - hon får avslag = en myndighet svarar nej på hennes fråga

behärska -r -de -t han behärskar svenska = han talar och förstår svenska bra

depression -en -er hon har en depression = hon är så ledsen så att hon är sjuk

frustrera/d -t -de han är frustrerad = han är orolig och vet inte vad han ska göra

följare -n - = person som läser vad någon annan skriver på t ex Facebook eller Twitter

generös -t -a hon är generös = hon delar gärna med sig

integrera -r -de -t sig = bli en del av samhället

krigsdrabba/d -t -de landet är krigsdrabbat = det är krig i landet

maktlös -t -a han är maktlös = han kan inte göra någonting

motivation -en = viljan och orken att göra något

PTSD = posttraumatiskt stressyndrom (reaktion på svåra händelser som gör att man t ex får ångest)

splittra -r -de -t = krossa, dela i många delar

© 2019 Sesam