Från vardagskläder till festkläder | Sesam
  • Folkdräkten använder många som har lärt sig att dansa folkdans. Det är traditionella danser som till exempel dansen hambo. De olika danserna har förts vidare genom tradition.
  • Samedräkten är samernas folkdräkt. Den är ofta blå med röda och gula dekorationer. Den del av dräkten som man använder mest är kolten, eller överdelen. Hela dräkten kommer med byxor, skor, mössa, bälte, väska m.m. Dräkten varierar beroende på vilken lappmark, sameby eller till och med familj man kommer ifrån.
Sesam

Från vardagskläder till festkläder

Folkdräkter är kläder som vanligt folk hade förr. Kläderna var lika i en by eller i ett område. I grann-byn kunde kläderna vara annorlunda. Det gjorde att man visste från vilken by någon kom genom kläderna de bar.

I Dalarna i Sverige skiljde sig kläderna åt mycket tydligt och gränserna för områdena eller byarna där de olika dräkterna användes var skarpa. Men i Skåne var det i stället större områden som hade liknande dräkter.

Folkdräkterna är gammaldags i stilen. Man kan se klart att man vid en viss tid har lagt till något nytt som då blev modernt. Klädernas form, snitt och stil har följt den lokala traditionen. I vissa dräkter som finns kvar har den som ägde kläderna lagt till någon detalj som gjorde den unik. Dräkterna är ofta mycket festliga och utsmyckade.

Vi vet att det fanns olika folkdräkter i olika byar redan vid 1700-talets början. Men bara på några få platser. Annars brukar man säga att det var vid mitten av 1700-talet de tydliga skillnaderna mellan dräkterna började märkas. Dessa skillnader blev större och större ända till början av 1900-talet.

Det har funnits olika varianter av folkdräkten för livets alla tillfällen. Både till högtider och till vardagens arbete.

Både kvinnor, män och barn använde folkdräkten som daglig klädsel.

Kvinnans dräkter visade om hon var ogift eller gift. Det var framför allt huvud-bonaden som var olika beroende på civilstånd. En gift kvinna skulle bära håret uppsatt och täckt för att inte fresta andra män. En ogift kvinna kunde på vissa platser visa sitt hår upplagt och lindat med ett band. På andra platser fanns det särskilda huvudbonader även för ogifta kvinnor.

Förr fick man byta dräkter när man gifte sig och flyttade till sin nya by. Idag använder man folkdräkten från den plats man föddes på eller som familjen kommer från.

Ordlista

civilstånd = en persons ställning till exempel gift eller ogift

folkdräkt -en -er = kläder som är typiska för folket i till exempel ett landskap och som används till fest

fresta -r -de -t = försöka få någon att synda och göra något otillåtet

huvudbonad -en -er = något som man har på huvudet

högtidlig-t -a = allvarlig och som känns viktig

linda -r -de -t = lägga något flera varv runt

snitt -et -en = formen och utseendet på kläder

täck/a -er -te -t = lägga något över någon eller något för at skydda eller dölja det

upplag/d -t = som har anordnats på ett visst sätt

utsmycka -r -de -t = göra något vackrare med till exempel fina prydnader

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam