Genom workshops bearbetar barnen minnen | Sesam
  • Boken Sarah's journey når bland annat barn genom workshops i skolor och flyktingläger.
  • En grupp barn ritar bilder under en workshop.
  • I Sarah’s journey har den åttaåriga flyktingflickan Sarah en superkraft. Hon kan tala med naturen. En orsak till det är att berättelsen inte ska vara bunden till ett särskilt land. Barn över hela världen ska kunna känna igen sig i den.
Sesam

Genom workshops bearbetar barnen minnen

Många barn som upplevt krig och flykt behöver hjälp att komma över upplevelserna.

I mars 2011 startade folk-upproret i Syrien, som senare blev ett krig. Då bodde Imad Elabdala i sin hemstad Homs i Syrien och arbetade som ingenjör. När kriget började blev han en medie-aktivist. Han filmade det som hände och lade ut det på internet.

Det var då han såg hur kriget förändrade barnen i hans omgivning.

– De pratade mer om döden än om livet. De kunde namnen på alla vapen och kulor, men inte på seriefigurer. Det är farligt, för det är barnen som kommer att leda världen efter oss, säger Imad Elabdala.

Några år senare hade Imad Elabdala och hans familj flytt från Syrien och hamnat i Sverige. Imad hade lärt sig svenska från folket på gatorna och börjat arbeta som ingenjör. Men han kunde inte glömma barnen som drabbades av kriget.

– Det tog mig två år att läka mig själv. Hur svårt ska det då inte vara för barnen?

Imad bestämde sig för att försöka skapa en lösning som kunde hjälpa barnen. Idén var att skapa en berättelse som kunde bli ett verktyg för terapi och integration.

Men för att hitta den rätta berättelsen behövde han utforska de stora frågorna i livet. Han ville hitta en berättelse som binder samman människor. Han ville utforska vad som skapar kärlek och vad som skapar hat.

– Det är det enda sättet att bygga broar mellan människor. Alla måste vara en del av lösningen, även de som inte är som oss eller tycker som oss.

Imad Elabdala sa upp sig från sitt arbete som ingenjör. Under ett års tid utforskade han de frågorna. Han reste runt i olika länder i Europa. Han arbetade i flykting-läger. Och han intervjuade allt från socialarbetare till barn och fascister och rasister i länderna han besökte.

– Fast när jag intervjuade fascister i Polen sa jag inte att jag är syrier, säger Imad.

Det som växte fram var barnboken Sara’s journey – dreams make any place home (Sarahs resa – drömmar får varje plats att kännas som hemma). Boken handlar om flickan Sarah som måste fly från sitt land på grund av ett krig.

Hon är en hjälte som klarar av många svåra saker och ändå har kvar sin livsglädje. Hon är en förebild för barn som har flytt från sina länder. Och andra barn som läser boken kan förstå flyktingbarnen bättre. Sarah har också super-krafter som gör att hon kan prata med naturen.

Imad säger att det gör att barn över hela världen kan känna igen sig i henne. Sarah är även en förebild för flickor.

– Världen behöver fler kvinnliga förebilder. Jag vill att flickor ska tro på sig själva. Sarah är en hjälte med sina egenskaper. Man är en hjälte när man försöker vara den bästa versionen av sig själv. Det handlar inte om att man krigar med vapen, eller att man ska se ut som Barbie, säger Imad Elabdala.

I dag är Imad vd för företaget Kidnovation, som han har startat. Kidnovation skapar berättelser och innovationer för att stärka barn världen över. Allt arbete bygger på vetenskap och de samarbetar med forskare från olika delar av världen. Förutom boken Sarahs journey arbetar de just nu också med en app och ett terapi-verktyg.

– Vårt mål är att bli den ledande organisationen i världen som skapar hållbara verktyg för att stärka barn, säger Imad Elabdala.

Ordlista

folkuppror -et - = när många människor i ett land går ut på gatorna i stora protester mot landets ledare

innovation -en -er = uppfinning

integration -en = en process med målet att alla människor ska bli en del av ett samhälle

medieaktivist -en -er här: person som filmar och fotograferar det som händer i ett krig och publicerar det på internet eller skickar det till internationella mediebyråer

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam