Kan Försäkringskassan ta bort min sjukersättning? | Sesam

Fråga oss


Sjukersättning

  • Vad händer om jag slutar att komma till mottagningen och få mina mediciner? Kan jag förlora min sjukersättning?
Sesam

Kan Försäkringskassan ta bort min sjukersättning?

Jag har sjuk-ersättning från och med februari 2008. Varje år besöker jag en läkare på psykiatri-mottagningen som skriver ut ny medicin. Kan jag avbryta kontakten med mottagningen? För jag reser ibland utomlands. Kan Försäkringskassan avbryta att betala sjukersättning?

Svar: Du har sjukersättning. Det betyder att du får ersättning hela tiden fram tills du är 65 år och blir pensionär.

Du måste inte gå till en viss läkare eller ta en viss medicin. Pengarna kommer ändå.

Men du måste vara sjuk eller ha en funktionsnedsättning. Behöver du inte längre vård? Då kanske du är frisk och kan arbeta?

Jag kan inte svara på vad som gäller för dig personligen. Men jag kan svara generellt.

Sjukersättning får man om man inte kan arbeta. Om Försäkringskassan får veta att man kan arbeta så kan de ta bort sjukersättningen.

Om någon tror att du inte är sjuk längre så kan den kontakta Försäkringskassan. Då gör de en kontroll.

Försäkringskassan gör också egna kontroller vart tredje år. Det kallas att de gör en förnyad uppföljning.

De kontrollerar att man inte arbetar och får lön eller har andra inkomster. De kan också kontrollera att man bor i Sverige och andra saker. Om allt är normalt gör Försäkringskassan inget mer. Dina pengar kommer som vanligt i tre år till.

Om de har frågor kan de kontakta dig. De kan också kontakta till exempel din läkare och fråga om något har förändrats.

Du skriver också att du reser utomlands ibland. Att åka på semester är inga problem. Men du kan kanske inte flytta till ett annat land. Det beror på vilken ersättning du har och vart du vill flytta.

Om du har arbetat och har en ersättning som bygger på din lön så kan du flytta vart du vill i världen. Men andra regler gäller om du bara har garantiersättning. Då kan du bara flytta till länder i EU eller till Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Kanada. Du förlorar garantiersättningen om du flyttar till ett annat land.

Om du ska flytta till ett annat land och vill ha kvar din sjukersättning ska du anmäla det till Försäkringskassan. De behöver få reda på din nya adress, din bank och ditt konto-nummer.

Om man är borta ifrån Sverige mer än sex månader kan man ha flyttat. Om Försäkringskassan inte har fått någon information så gör de en bosättnings-bedömning. Det betyder att de undersöker vilket land man bor i.

Fakta: 

Vill du veta mer om vad som gäller för dig? Ring till Försäkringskassan på nummer 0771-524 524.

Ordlista

avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit = sluta med

funktionsnedsättning -en -ar hon har en funktionsnedsättning = hon kan t ex inte gå, se, höra eller tänka som andra

garantiersättning -en = den lägsta sjukersättningen, som man får om man inte har arbetat i Sverige eller bara har fått lite pengar

generellt = i allmänhet, för alla

inkomst -en -er = pengar som man får från t ex lön, sjukpenning eller försörjningsstöd

pensionär -en -er han är pensionär = han är gammal och har slutat att arbeta

psykiatri-mottagning -en -ar = en mottagning för personer som har psykiska sjukdomar

sjukersättning -en = pengar som man får om man är sjuk eller har en funktionsnedsättning i mer än ett år

skriver ut läkaren skriver ut ett recept = läkaren skriver vilka mediciner man får köpa så att apotek får informationen

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam