Sopbilar utan förare visas i Göteborg | Sesam
  • I dag måste renhållningsarbetare hoppa in och ut ur bilen hela tiden. I framtiden kanske de slipper det. Då kan bilen köra själv.
Sesam

Sopbilar utan förare visas i Göteborg

Flera bil-företag arbetar för att göra förar-lösa bilar. Nu kommer snart också en förarlös sop-bil.

Det är Volvo och miljö-företaget Renova som ska visa upp den första själv-styrda sopbilen i juni.

Hans Zackrisson är utvecklings-chef på Renova Miljö.

– Det här är intressant för alla Sveriges kommuner. För vi har problem med trånga vägar, stora bilar och inga vänd-platser, säger han till TT.

Lastbilen ska kunna backa själv. Då behöver inte renhållnings-arbetarna hoppa in och ut ur bilen hela tiden.

Då är det mindre risk för arbets-skador.

Ordlista

renhållningsarbetare - -n = person som arbetar med att t ex att hämta sopor

sjävstyr/d -t -da bilen är självstyrd = den kör utan förare

utvecklingschef -en -er = chefen på avdelningen som arbetar med utveckling (till exempel att uppfinna nya saker)

vändplats -en -er = plats där man kan vända en bil och köra tillbaka åt samma håll

Rekommenderade artiklar

© 2018 Sesam