Studenterna firar med mössor och lastbilsflak | Sesam
  • Studentmössan och studentplakatet är tradition när man tar studenten. Familj och vänner möter studenterna när de springer ut från skolan på det så kallade utspringet.
Sesam

Studenterna firar med mössor och lastbilsflak

Uttrycket att ta studenten kommer från den tid då det fanns två olika nivåer på utbildningen efter grundskolan. De som läste en mer avancerad nivå ville läsa vidare på universitet. På examens-dagen fick de göra ett muntlig prov i fyra ämnen. De som klarade sig fick ta på sig den vita mössan och springa ut till sina familjer som väntade på skolgården. Några klarade inte proven och fick ta bakvägen ut ur skolan.

Dagens elever som inte får godkänd betyg i gymnasiet får veta det långt innan sista skoldagen. De firar inte på studenten. Men de som lyckas att ta sig igenom med godkända betyg firar desto mer.

Det typiska för en student är den vita mössan. Den har sett ungefär likadan ut i många år. De flesta beställer sin mössa genom skolans elevkår. De brukar ordna lägre pris. De flesta vill ha sitt namn och avgångsklass broderat på mössan.

Till själva studentdagen klär sig de många flickor i vita klänningar medan pojkarna ofta har kostymer. Alla är fina och klädda till fest.

För studenten börjar festligheterna långt före studentdagen. Firandet är olika på olika platser i landet. På några platser börjar eleverna fira redan i april med möss-påtagning. Då samlas alla som ska ta studenten i en park till exempel. På vissa platser delar elevkåren ut mössorna och alla sätter på sig sina vita mössor samtidigt.

Studenterna brukar också ha baler. På en student-bal är det vanligt att man klär upp sig. Klädkoden varierar men ofta är det kostym och lång klänning. På många platser har man en tradition att fotografera alla studenter vid en viss plats före balen. I Örebro, till exempel, blir alla studenter som ska gå på bal fotograferade framför Örebro slott. Många vänner och familjen kommer och fotograferar.

Studentdagen är lång för eleverna. De ska hinna med många traditioner. Ofta samlas klasskamraterna hemmas hos en någon och äter frukost tillsammans. De dricker också champagne, därför kallas det champagne-frukost. Sedan går de till skolan. Där har de en samling med lärarna. Det blir tal och vissa får stipendier. På vissa platser är det studentavslutning i kyrkan. Ofta sjunger eleverna avslutningsvis Studentsången.

Studentavslutningen på skolan avslutats med en så kallat utspringning. Då springer alla studenter ut från skolan. Elevernas familjer och släkt är samlade utanför med plakat och ballonger. Plakaten har foton på familjens student, ofta från när han eller hon var ett barn.

På många håll är det student-korteger eller student-tåg efter utspringet. Kortegen kan vara traktorer med släp, bil, motorcykel och lastbilar med studentflak. Man smyckar ofta lastbilsflaken med björkris och ballonger. Många hänger ut lakan med texter, slogans eller klassnamn.

Det är vanligt att familjen har en studentmottagning hemma. Dit kommer studenten och blir firad av familjen och släkten. Sedan fortsätter många studenter att fira tillsammans med sina student-kamrater fram till småtimmarna.

Fakta: 

Så mycket kostar det

Studentmössa: 500–1 500 kronor

Bal: 500–700 kronor

Kläder och skor: 2 000–3 000 kronor

Hyra studentflak: 200–600 kronor

Mottagning för 30 personer: 4 500 kronor

Ordlista

bal -en -er = en extra fin fest med fin middag och dans

desto mer = ännu mer

elevkår -en -er = en förening för eleverna på skolan

flak -et - = ett golv bak på till exempel en lastbil

klädkod -en -er = regler för vilka kläder man ska ha

kortege -n -r = ett långt tåg av till exempel lastbilsflak som kör långsamt efter varandra

muntlig -t -a muntligt prov = ett prov där man får svara direkt genom att prata (motsatsen till skriftligt prov)

mösspåtagning -en -ar = en ceremoni när alla tar på sin studentmössa samtidigt

plakat -et - = en kartongbit på en pinne där man har en bild eller ord för att säga något

småtimm/e -en -ar = timmarna efter midnatt och före gryning

stipendi/um -et -er = pengar som vissa elever får som har varit duktiga på något i skolan

Rekommenderade artiklar

Från vardagskläder till festkläder

Folkdräkter är kläder som vanligt folk hade förr. Kläderna var lika i en by eller i ett område. I grann-byn kunde kläderna vara annorlunda. Det gjorde att man visste från vilken by någon kom genom kläderna de bar.

© 2019 Sesam