Får jag ha kniv på mig när jag går ut? | Sesam

Fråga oss


Knivlagen

  • Polis sprutar med pepparspray i Stockholm.
Sesam

Får jag ha kniv på mig när jag går ut?

Jag är rädd för att gå ut på kvällen och vill ha någonting som jag kan försvara mig med. Jag har tänkt att jag ska ha en peppar-sprej i min väska. Mina kompisar tycker att jag ska ha en kniv. Men får jag ha kniv på mig när jag går ut på kvällen?

Svar: Nej, du får inte ha kniv på dig när du är ute. Lagen förbjuder människor att ha knivar eller andra farliga föremål på platser där alla får vara. Du får heller inte ha knivar och andra farliga föremål i bilar och bussar som står på allmän plats. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker.

Platser där alla får vara är till exempel sjukhus, bibliotek, restauranger, affärer och sporthallar.

Det lagen säger är farliga föremål är sådant som är till för att skada någon. Det är till exempel stiletter, spring-knivar, butterfly-knivar, sablar, svärd, kast-stjärnor, karate-pinnar och knog-järn.

Men det finns några som får ha kniv. Personer som behöver kniv i sitt jobb, som snickare och byggarbetare, får ha kniv på allmän plats för de behöver den i sitt arbete.

Pepparsprej och sprej med tårgas är också förbjudet. Du måste ha tillstånd från polisen för att få ha till exempel pepparsprej eller sprej med tårgas. Du måste också ha tillstånd från polisen för att ta med sådan sprej in i Sverige. Det är svårt att få tillstånd för det.

Pepparsprej är ett naturligt ämne. Det används av polisen, militär-polisen, tullen och kriminal-vården vid till exempel upplopp eller självförsvar. Även kustbevakningen får använda pepparsprej.

Många är rädda för att gå ensamma på kvällen. Speciellt kvinnor och tjejer. Många studieförbund har kurser i självförsvar. Flera tjejer tycker att det hjälper dem att få testa att vara i en situation där de blir attackerade. Det får de på självförsvars-kursen. Där lär man sig också hur man bäst tar sig ur en obehaglig situation.

Ordlista

föremål -et - = en sak som man till exempel kan bära

kustbevakning -en = en del av militären som bevakar Sveriges kuster

pepparsprej -en = sprej som man sprutar i ögonen på någon så att det svider och blir svårt att se

självförsvar -et = när man försvarar sig själv till exempel om man blir angripen eller hotad

tull -en -ar = ett ställe vid en gräns där man kontrollerar om någon har med sig till exempel olagliga varor

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam