Ge aldrig upp! | Sesam

Krönika


Lättläst nivå 2

Sesam

Ge aldrig upp!

Sök gärna olika alternativ som kan leda dig till ditt yrke. Eller ta initiativ själv! Det har jag gjort.

För ett tag sedan var jag med på ett seminarium: Fack-förbunds-pressdagen 2017 i Stockholm. Jag var där för att jag är nyanländ journalist. Jag skulle svara på frågan: ”Hur kan journalistiken inkludera fler?”

Det är en väldigt bra fråga. Svensk media borde ta den på allvar.

Det var inte så lätt för mig att arbeta som journalist och skriva på ren svenska. Journalistiken är en väldigt tuff bransch även för svenskar.

Jag känner många journalister som har blivit sparkade från sina jobb när medie-bolagen har dålig ekonomi.

Då kan ni tänka er hur läget är för en nyanländ journalist!

Det var naturligtvis inte lätt för mig. Men det var inte omöjligt.

Det första steget i min karriär var en kort och intensiv praktik i Malmö. Det är ett bra sätt att inkludera fler. Om man tar emot nyanlända journalister så kan man få med fler röster.

Det kostar ingenting att ge denna fantastiska möjlighet till utländska journalister. Det kostar bara tiden. Jag tycker att fler redaktioner borde vara modiga och göra detta.

Tack vare min praktik började jag skriva krönikor i många tidningar.

Jag längtar fortfarande efter att arbeta som journalist. Jag har jobbat i åtta år på tv och radio i Syrien. Men dörrarna till de svenska mediehusen är stängda för mig. Betyder det att jag ska ge upp? Nej!

Jag har sagt en väldigt viktig sak till mig själv. Och nu säger jag samma sak till de nyanlända:

Om du har kommit från ditt land och har ett yrke som är svårt att få, sök gärna olika alternativ som kan leda dig till ditt yrke. Eller ta initiativ själv! Det har jag gjort.

Jag har öppnat ett nyhets-café. Jag bjuder in väldigt intressanta gäster. De kan svara på alla mina frågor och publikens frågor. Vi är på biblioteket som är en öppen plats.

Syftet med Nyhetscafe är att förbättra integrationen, mångfalden och dialogen i samhället. Det gör vi genom att skapa en debatt och diskussion mellan det svenska samhället och nysvenskar.

Nyhetscafé är ett diskussions-forum som tar upp alla aktuella frågor utifrån nyanländas och svenskars perspektiv. Jag är nöjd, för där får jag använda journalistiken i verkligheten och i min egen hand.

Jag intervjuar mina gäster framför publiken, filmar diskussionen och lägger ut allt på sociala medier. Jag har kört Nyhetscafe hittills i tre skånska kommuner och målet att sprida idén i hela Sverige.

Det är dags för svenska redaktioner att tänka på de nyanlända journalister som kommit från Syrien. Vi kan ge ett annat perspektiv. Vi kan göra det mångkulturella samhället starkare. För vi kan få med fler röster i samhället.

Fakta: 

Vill du läsa mer om nyhetscafé? Gå in på alialabdallah.hemsida24.se och klicka på rubriken ”Mångfald”.

Ordlista

allvar -et ta på allvar = bry sig om, tycka är viktig

diskussionforum -et - = en plats där man kan diskutera

fackförbund -et - = en organisation som arbetar för anställdas rättigheter

fackförbundspress -en = tidningar som fackförbund gör för sina medlemmar

inkludera -r -de -t de vill inkludera fler = de vill att fler ska få vara med och känna gemenskap

integration -en = att bli en del av samhället

intervjua -r -de -t = ställa många frågor till någon

journalistik -en = journalisters arbete

karriär -en -er göra karriär = ha ett arbete och lära sig mer och göra nya saker

mediebolag -et - = företag som t ex ger ut tidningar eller gör tv eller radio

mångfald -en här: att det finns många olika människor som är olika

mångkulturell -t -a det mångkulturella samhället = samhället där människor från många olika länder och kulturer lever tillsammans

praktik -en han gör praktik = han arbetar en kort tid på en plats för att lära sig mer om yrket

redaktion -en -er = journalisters arbetsplats

seminari/um -et -er här: en dag när man träffas och diskuterar en viss fråga

sparka/d -t -de hon blev sparkad = hon måste sluta på jobbet

tuff bransch här: ett arbete som det är svårt att få och svårt att behålla

© 2019 Sesam