Kan man arbeta i affär som samhällstjänst? | Sesam

Fråga oss


Samhällstjänst

  • Man får inte arbeta i alla affärer om man är dömd till samhällstjänst. Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Sesam

Kan man arbeta i affär som samhällstjänst?

En granne är dömd till samhällstjänst. Brotten var hot och misshandel. Nu säger hon att hon arbetar i en affär. Ett vinstgivande företag. Kan man alltså arbeta i en affär som samhällstjänst?

Svar: Samhällstjänst är ett straff som man kan få av en domstol. Den person som har dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom kan även bli dömd att göra samhällstjänst. Det betyder att personen ska arbeta med något som är bra för samhället. Man arbetar utan lön.Man kan vara dömd till skyddstillsyn med samhällstjänst. Det betyder att man blir vaktad. Personal från frivården övervakar den dömda.

Man kan få göra samhällstjänst i olika lång tid, från 40 till 240 timmar. Den som är under 21 år kan dömas till ungdoms-tjänst på mellan 20 och 150 timmar.

Vanliga arbetsplatser för samhällstjänst är ideella föreningar, hjälp-organisationer, kommunal verksamhet och kyrkor. Men den dömde kan också komma med egna förslag. Men arbetsplatsen får inte vara vinstinriktad.

Den dömde måste följa ett schema, vara fri från alkohol och droger och komma i tid. Den som bryter mot reglerna kan få fängelse-straff. Fängelsestraffet kan vara mellan 14 dagar och 1 år.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och svensk lag förbjuder tvångsarbete. Därför kan en domstol bara döma någon till samhällstjänst om personen vill det.

Så till svaret på din fråga. Kan man arbeta i en affär med samhällstjänst? Om det är en vanlig affär som man har för att tjäna pengar är svaret nej.

Men det finns flera affärer som ideella föreningar eller organisationer driver. Dessa affärer drivs för att ge arbete till personer som har svårt att få ett vanligt arbete.

Ordlista

frivård -en = de som övervakar personer som får ett straff utan fängelse

fängelsestraff -et - = ett straff som betyder att man får sitta inlåst i ett fängelse

ideell -t -a = som arbetar för något bra utan att tänka på pengar

konvention -en -er = en viktigt överenskommelse mellan länder

skyddstillsyn -en = ett straff som betyder att någon slipper fängelse men blir övervakad

tvångsarbete -t -n = när man tvingas arbeta utan att vilja det själv

villkorlig dom = man slipper fängelse om man inte gör något nytt brott på två år. Gör man ett nytt brott så åker man i fängelse. Då blir man straffad både för det nya brottet och det gamla brottet.

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam