Hur länge syns rattfyllan? | Sesam

Fråga oss


Belastningsregistret

  • Rattfylleri är ett brott där personen oftast blir dömd att betala böter. Men den som blir dömd för grovt rattfylleri blir ofta dömd till fängelse.
Sesam

Hur länge syns rattfyllan?

Jag är dömd för grov ratt-fylla. Jag dömdes inte till böter eller fängelse utan blev dömd till att vara på behandlingshem. Hur länge finns domen kvar i belastnings-registret?

Svar: Den som döms för ett brott i Sverige skrivs in i belastningsregistret. Uppgiften från en dom står kvar olika länge där.

Belastningsregistret är ett register som polisen har. Även domar som svenskar får i andra länder skrivs in i registret.

Belastningsregistret kallas också brotts-registret eller polis-registret. Det används av personer som arbetar inom Polisen, Skatteverket och i domstolar.

Man kan själv be att få ett utdrag om sig själv.

För att få arbeta på förskola eller skola måste man visa sitt utdrag från registret. Det står så i skol-lagen. Det är flera arbetsgivare som ber att få se ett utdrag ur registret på den som söker ett arbete.

Rattfylleri är ett brott där personen oftast blir dömd att betala böter. Men den som blir dömd för grovt rattfylleri blir ofta dömd till fängelse. I registret står uppgifterna om en dom kvar olika länge. Det beror på hur allvarligt brottet var.

Lagen säger att vid grovt rattfylleri ska föraren dömas till fängelse i högst två år. Det betyder att informationen om dig står kvar i fem år.

Brott finns kvar i registret i 3, 5 eller 10 år. Längst kan en uppgift stå kvar i 20 år.

Ordlista

behandlingshem -met = en plats där man bor och får hjälp med t ex alkoholproblem

belastningsregistret = polisens lista på vilka domar personer har fått

böter = pengar som man måste betala för att man har gjort något olagligt

grov -t -a = mycket stort och allvarligt till exempel brott

rattfyll/-a -an -or = brottet att köra bil när man har druckit alkohol eller tagit andra illegala droger

utdrag -et - = en del av en text

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam