Vi pantar mycket mer | Sesam
  • Vi har aldrig tidigare pantat lika mycket som nu.
Sesam

Vi pantar mycket mer

Vi har aldrig tidigare pantat lika många burkar och PET-flaskor i Sverige som vi gjorde under 2016. I snitt pantade vi 177 förpackningar per person. Det är sex fler förpackningar per person än 2015.

Totalt pantade vi närmare 1,8 miljarder stycken. Det innebär en energi-besparing på 360 miljoner kWh. Det motsvarar den el som 167 000 personer använder hemma på ett helt år.

Pant-systemet infördes i Sverige för drygt 30 år sedan. Antalet pantade burkar och PET-flaskor ökat stadigt varje år. 2016 sätter vi alltså ytterligare ett nytt pant-rekord.

Delvis beror ökningen på att vi köper fler förpackningar. Men vi återvinningen mer också.

I Värmlands län pantas mest i landet, med i snitt 299 burkar och PET-flaskor per person.

Ordlista

besparing -en ar = när man använder mindre

förpackning -en -ar = ett skydd av till exempel plast runt något

motsvara -r -de -t = vara lika eller samma som något

panta -r -de -t = lämna tillbaka till exempel tomma flaskor

återvinning -en -ar = när man gör något nytt av av det som man använt

Rekommenderade artiklar

© 2018 Sesam