Kan vi utvisas efter 10 år? | Sesam

Fråga oss


Uppehållstillstånd

  • Även om man har bott flera år i Sverige kan man få nej på sin ansökan om uppehållstillstånd.
Sesam

Kan vi utvisas efter 10 år?

Kan Sverige utvisa en familj till Palestina som har bott här i över tio år? En i familjen har fått uppehållstillstånd.

Svar: Bakgrunden för varje person som söker uppehållstillstånd är unik. Det är många detaljer som bestämmer om Migrationsverket ger er tillstånd att stanna eller inte. Därför är det svårt att veta reglerna kring just er situation med den korta informationen du ger.

De allmänna reglerna är att om du har nära band till familje-medlemmen med uppehållstillstånd är det lättare att få stanna. De starkaste banden är mellan gifta, eller partner, och mellan föräldrar och barn under 18 år. Det betyder att till exempel ett äldre syskon över 18 år med uppehållstillstånd inte räcker som familjeband.

Men det finns undantag. Till exempel att man bodde ihop i hemlandet eller om en är beroende av den som har uppehållstillstånd. Det kan också finnas andra orsaker till att Migrationsverket låter någon stanna.

Om man har gift sig med någon som har rätt att bo här, medan man väntar på beslut, så kan man få stanna. Samma sak gäller om man fått barn med någon som har rätt att bo här. Men då måste man resa till sitt hemland och söka uppehållstillstånd av familjeskäl.

Har man kommit in på en utbildning, fått ett arbete eller har startat ett företag. Sådant kan också ge uppehållstillstånd. Men även här ska tillståndet sökas från utlandet.

Att familjen har varit här i tio år betyder inte att man får stanna.

Den som får avslag på sin ansökan kan överklaga beslutet. Man överklagar till Migrationsverket. De måste då gå igenom ansökan igen. Till sist är det Migrationsdomstolen som fattar ett beslut.

Ibland går det inte att genomföra en utvisning. Det finns personer som inte har kunnat utvisas till exempel till Gaza. Egypten har sagt nej till det. Om en utvisning inte går att genomföra kan det leda till att man får uppehållstillstånd.

Ordlista

allmän -t -na = som gäller eller är gemensamt för nästan alla

beroende han är beroende av hennes hjälp = han behöver hennes hjälp

familjeband -et - de har familjeband = de är släkt

partner -n = person som är i ett nära, sexuellt förhållande med en annan

pröva -r -de -t här: undersöka hur något är

utbildning -en -ar = kurser och träning för till exempel ett yrke

återvän/da -er -de -t = komma tillbaka

överklaga -r -de -t = klaga över till exempel ett beslut från en myndighet och kräva att myndigheten ändrar beslutet

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam