Ett monster i Sverige | Sesam

Krönika


Lättläst nivå 2

Sesam

Ett monster i Sverige

Sveriges monster i dag är fördomar som matar utanförskapet i samhället. Fördomar som gör mig ledsen.

Sverige är ett fantastiskt land med underbar lagstiftning. Samhälls-systemet ger samma möjligheter och rättigheter till alla. Ett känt land med demokrati. Men vilket monster pratar man om?

I Sverige finns det vissa som tror att alla inte har lika värde. Det kan bero på hudfärg, religion eller kanske vilket land man kommer ifrån. Vissa dömer invandrarna för snabbt. Utan att granska och fråga.

Sveriges monster i dag är fördomar som matar utanförskapet i samhället. Fördomar som gör ont i mig, gör mig ledsen och frustrerad. För man dömer mig på förhand trots att man inte vet något om mig eller mitt förflutna.

Fördomar är ett monster som gör mig förvånad. Jag undrar över dessa människor som inte möter invandrarna. Kanske vågar de inte göra det? På grund av rädslan.

En Facebook-vän skriver till mig i ett privat meddelande att jag – som muslim – bär skuld för de dumma muslimer som begår hemska handlingar i religionens namn. Vännen behandlar mig inte som en människa!

En annan kvinna pratar med sin kollega när jag hör. Hon säger att otryggheten och osäkerheten i Sverige har ökat för att syrierna har flytt till Sverige. Det var fruktansvärt fördomsfullt!

Då undrar jag. Betyder detta att vi som har flytt från diktatorn och de ”islamiska” terroristerna IS ska betala skulden två gånger? En gång i Syrien och en gång i Sverige?

En annan frågar mig om det finns tvättmaskiner eller snö i Syrien. Och så vidare.

Det finns säkert många fler exempel på fördomar. Men frågan är: vem matar fördomar i samhället? Är det krigs-nyheterna och misär-bilden av mina landsmän i media? Eller är det okunskap? Eller är det rädsla som står bakom tankarna? Eller är det kanske föräldrarna som lever i en fantasi-värld med hat-fulla stämningar mot de andra ?

Varför ska jag lägga mycket tid och energi på att svara på massor av konstiga frågor? Snälla! Vi lever i 2000-talet. Man behöver inte tro att alla som kommer från länder med krig är offer, maktlösa, lågutbildade från ett fattigt land. Verkligheten är ofta helt tvärtom!

Snälla! Möt och träffa de andra! Våga prata med dem! Annars fortsätter man att leva i en fantasivärld. Man fortsätter att lita på felaktiga informations-källor. Kanske nazistiska informationskällor som lever på hatfull kultur och rädsla!

Vår roll som invandrare är att sprida rätt kunskap. Vi ska ta initiativet själva och göra skillnad i samhället. Det är en nyckel till att bryta fördomarna. Och att skapa förståelse.

Jag har också många vänner som är kunniga och pålästa. De har stor respekt för mig. De ger mig hopp och energi i mitt exil-liv. De får mig att fortsätta att göra skillnad i Sverige.

Ordlista

frustrera/d -t -de han är frustrerad = han tycker att något är jättejobbigt och vet inte vad han ska göra

fördom -en -ar = att tro något om någon utan att veta hur det är

fördomsfull -t -a hon är fördomsfull = hon har många fördomar

förflut/et -en -na hennes förflutna = det som har hänt tidigare i hennes liv

förhand på förhand = i förväg, innan något har hänt

informationskälla/a -an -or = något man kan hämta information ifrån, t ex en tidning eller en webbsida

lagstiftning -en -ar = att bestämma vilka lagar som ska gälla i ett land

lands/man -mannen -män = person som kommer från samma land

mata -r -de -t här: öka, göra större

medi/a -n -er = tv, radio, tidningar och internet

misärbild -en -er de ger en riktig misärbild av landet = de pratar som om det är en hemsk plats

nyck/el -eln -lar en nyckel till = en lösning på ett problem

skuld -en han bär skuld = han är skyldig, det är hans fel

utanförskap -et = att människor kommer utanför i samhället

© 2019 Sesam