Glöm inte varför du kom hit | Sesam

Krönika


1

Sesam

Glöm inte varför du kom hit

Det verkar som om många glömt sin egen historia. Vad de flydde från och vad andra har gjort för dem, skriver Beston Kalefa.

Sverige, detta fantastiska, underbara och lagom varma land.

När du lever i detta land av fika, kaffe, möten och formulär är det lätt glömma bort varför detta är ett av världens bästa länder. Låt mig därför påminna dig.

Många av oss som flydde till Sverige gjorde det för att skapa oss ett bättre liv. Andra flydde från krig. En del flydde från förtryck och elände. Vissa fick inte välja religion utan tvingades att följa en annan religion.

Du fick kanske inte älska den du ville älska. En man fick inte älska andra män och en kvinna fick inte älska en annan kvinna. En fick kanske inte prata andra språk eller sätta på sig vissa kläder. Det finns många orsaker.

Vi kom till Sverige för att svensken lyckats skapa ett fantastiskt samhälle. Det tog svensken lite tid att göra det förstås och ja, de har lite kvar att göra.

Kvinnor har det fortfarande sämre än män. Jämställdhet finns inte överallt. Rasismen är inte borta.

Trots detta är Sverige ett fantastiskt land.

Därför gör det ont i mig när jag ser att många glömt vad de flydde ifrån.

Jag ser föräldrar som tvingar sina barn att följa den egna religionen och inte låter dem bestämma själva. Trots att de har släktingar i sitt hemland som tvingas konvertera till en religion de inte tror på.

Jag ser föräldrar som säger till sina barn vem de får och inte får älska. Jag ser föräldrar som tvingar sina barn att gifta sig mot sin vilja.

Jag ser föräldrar som lär sina barn att hata, trots att de själva flytt från förtryck och rasism.

Fortfarande är homosexualitet tabu.

Det konstiga är att svensken också glömt. Glömt hur andra slitit för att skapa ett bättre Sverige.

Ett Sverige för alla. Det finns några svenskar som nu tror att de har rätt att bestämma vilka som får och inte får vara en del av Sverige.

Det verkar som om många glömt sin egen historia. Vad de flydde ifrån och vad andra har gjort för dem.

Det är dags att vi kommer ihåg. Det är dags att vi påminner varandra.

Det är dags att vi gör detta till världens bästa land igen.

Hur? Enkelt. Kom ihåg varför du kom hit. Kom ihåg vad andra innan dig kämpade för.

Bjud in varandra på fika. Respektera din nästa.

Lev som ett gott exempel och inte som en förtryckare.

Stå upp för dem som inte har en röst och var sparsam med din egen. När du bjuder på fika, bjud då på Baklawa men tänk på nöt-allergikern.

Ordlista

elände -t -n = saker som är mycket dåliga

formulär -et - = ett papper med rutor där man ska fylla i t ex namn och adress

förtryck -et - = när t ex ledare behandlar folket dåligt och inte låter dem leva fritt

homosexualitet -en = att bli kär i någon av samma kön, män i män och kvinnor i kvinnor

jämställdhet -en = att kvinnor och män har samma rättigheter

konvertera -r -de -t = byta religion

nästa -n din nästa = din medmänniska

nötallergiker -n - = person som blir sjuk av att äta nötter

påmin/na -er -de -t = hjälpa någon att minnas

slita, sliter, slet, slitit här: arbeta mycket hårt

© 2019 Sesam