Mer studiepengar till lågt utbildade | Sesam
  • Stödet som nu blir högre är till arbetslösa vuxna som läser en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. (Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle och visar ett klassrum på en folkhögskola).
Sesam

Mer studiepengar till lågt utbildade

Det ska bli lättare att studera för dem som har en låg utbildning: Regeringen höjer bidraget.

Regeringen vill att de som inte har så hög utbildning ska studera mer. Därför vill de ge mer pengar i stöd till dem som har låg utbildning och som vill studera. Alla mellan 25 och 56 år kan få stödet.

I dag kan man få 712 kronor varje vecka som man studerar men regeringen vill höja till 2 128 kronor varje vecka som man studerar. Man ska kunna få stödet under 50 veckor när man studerar heltid. Man kan också välja att studera på halvtid.

Då kan man få stödet under 100 veckor. Det innebär att den som väljer studier får cirka 9 200 kronor per månad och den som har barn kan få mer bidrag.

Anna Ekström (S) är gymnasieminister och säger att stödet är till de som inte så gärna vill ta studielån.

– Den som ska läsa in sin gymnasieutbildning senare i livet är ofta väldigt rädd för att skuldsätta sig. Vi vill helt enkelt hjälpa till så att alla människor kan få en gymnasieutbildning. Det är så viktigt för deras chanser att kunna få ett arbete. Men det är också väldigt viktigt för att samhället och företagen ska kunna hitta människor som kan arbeta, säger Anna Ekström.

Studiebidraget är till arbetslösa vuxna som läser en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Den som vill ha stödet måste också vara inskriven på arbetsförmedlingen och ha varit det i minst sex månader. Det är kommunen tillsammans med arbetsförmedlingen som får bestämma vem som ska få stödet.

Satsningen ska börja den 2 juli 2017. Mellan 15 000 och 20 000 personer ska kunna få stödet varje år. Den här satsningen har regeringen skrivit in i sin budget fram till och med år 2020. Budgeten måste regeringen få riksdagen att säga ja till.

Anna Ekström säger att hon tror att en majoritet av riksdagen säger ja till förslaget.

– Jag tror att det här är ett förslag som kommer att mötas med entusiasm, säger Ekström.

Ordlista

arbetslös -a = person som vill ha ett arbete men inte har ett arbete

budget -en -ar = en plan för till exempel landets ekonomi

entusiasm -en = ett mycket stort och positivt intresse

förvänta sig = tycker att man borde få något eller något ska hända

grundskol/a -an -or = skolåren 1-9 som alla måste gå

gymnasieutbildning -en -ar = en utbildning man går efter grundskolan men före universitet

inskriven, skriva in hon är inskriven = hon finns på en lista som visar att hon till exempel söker arbete

satsning -en -ar = när man använder till exempel pengar till något

stöd -et - = hjälp

studiebidrag -et - = pengar man får för att studera som man inte behöver betala tillbaka

studielån -et -en = pengar man får låna för att studera och som man måste betala tillbaka

Rekommenderade artiklar

© 2018 Sesam