Vi hjälper varandra genom skatten | Sesam

Inledare


1

Sesam

Vi hjälper varandra genom skatten

”Numera klagar jag inte när jag ska betala skatt. När jag vet var pengarna går betalar jag gärna.”

När jag fick barn fick jag också information om barn-bidrag. Jag visste inte så mycket om barnbidraget.

Jag var glad åt att få extra pengar. Pengar som hjälpte mig som förälder att få ekonomin att fungera.

Under åren som jag har arbetat och tjänat pengar har jag betalat skatt. Jag visste att jag hade en lön som kallades brutto-lön.

Det var lönen före skatten var inbetald. Det som kom in på mitt konto hos banken var netto-lönen. På löne-beskedet från företaget där jag arbetade stod min bruttolön. Det stod hur mycket inkomstskatt företaget betalat till Skatteverket. Det stod också hur mycket jag hade fått in på mitt konto.

Men så blev det bestämt att det också skulle stå hur mycket företaget betalade in i arbetsgivar-avgift.

Vadå, arbetsgivaravgift? kanske du undrar. Det gjorde i alla fall jag.

Då lärde jag mig något nytt. Företaget jag arbetade för betalade in ungefär lika mycket i skatt som jag fick in på mitt bankkonto.

Så när jag fick 20 000 kronor på mitt konto betalade företaget lika mycket till Skatteverket. Dels inkomstskatt och dels arbetsgivaravgift som gick till min framtida pension.

Så vad går då all skatt till? Varför ska vi betala skatt? Jo, det är för att vi ska hjälpas åt att betala det som är gemensamt. Det vi alla har nytta av.

Det är för att mina föräldrar betalade skatt som jag fick barnbidrag när jag blev mamma. Det är för att ni betalar skatt som jag kan vara sjuk och få sjuk-ersättning.

Det är för att jag betalar skatt som jag kommer att kunna få pengar i pension när jag inte orkar arbeta längre.

Det är skatten som betalar vägar, sjukvård, pensioner och barnbidrag. Och mycket annat.

Numera klagar jag inte när jag ska betala skatt.

När jag vet vad pengarna går till vill jag gärna vara med och betala.

Ordlista

arbetsgivaravgift -en -er = en avgift som företag betalar för att de anställda ska få pension m m

barnbidrag -et - = pengar som staten ger till barnfamiljer

bruttolön -en -er = lönen som man har innan man betalar skatt

framtida = som hör till framtiden

inkomstskatt -en -er = pengar man betalar från sin lön till samhället

lönebesked -et - = ett brev där det står information om månadens lön

nettolön -en -er = lönen som man har efter att man har betalat skatt

sjukersättning -en -ar = pengar man får av staten när man är sjuk och inte kan gå till arbetet

© 2019 Sesam