Många kämpar för att hitta jobb | Sesam
  • För den som letar efter arbete kan det kännas hopplöst ibland. Men det finns företag som behöver fler som arbetar åt dem. Byggbranschen behöver fler som arbetar där.
Sesam

Många kämpar för att hitta jobb

”Man måste kämpa vidare. Till slut hittar de allra flesta ett arbete. Det kommer du också att göra!”

Hur hittar jag ett jobb? Den frågan har jag hört många gånger. Jag har själva ställt den frågan när jag letade jobb.

När man inte har ett arbete är det svårt. Det är lätt att känna sig ledsen och misslyckad. Man tror att alla andra har hittat arbete lätt. Så är det inte. Väldigt många har kämpat för att hitta sitt jobb.

Förra veckan var jag på en arbets-mässa i Nora. En arbetsmässa ger möjlighet till möte mellan arbets-givare och arbets-sökande.

En mässa är öppen för alla. Det var många som kom till mässan för att de letar efter ett arbete.

Arbetsförmedlingen var där. De hjälper den som vill hitta ett arbete. Företag som behöver anställa tar kontakt med Arbetsförmedlingen för att hitta personer som vill arbeta hos dem.

Men många gånger räcker det inte att man tar kontakt med Arbetsförmedlingen. Man måste själv ta kontakt med företagen. Man måste ringa och besöka många företag. Man måste berätta om vem man är och vad man kan arbeta med.

När man letar efter ett jobb ska man berätta det för alla man träffar. Man ska berätta vad man kan och vad man vill arbeta med för många. Man ska berätta att man letar efter ett jobb och fråga om personen har något tips.

Förr eller senare pratar man med någon som känner någon som behöver anställa – just dig!

Innan man hittar sitt första jobb så får man många ”nej”. Nej, vi har inget jobb. Nej, du kan inte tillräckligt.

När man får nej till svar blir man ofta ledsen. Det känns hopplöst. Då är det viktigt att inte tappa hoppet.

Även om det tar tid att hitta ett arbete så går det om man inte ger upp. Kanske måste man gå en kurs för att bli bättre på något. Kanske måste du hitta en praktikplats för att lära dig hur en arbetsplats fungerar.

Kanske måste du ta ett arbete som du inte hade tänkt dig att du skulle ta. Men man måste kämpa vidare. Till slut hittar de allra flesta ett arbete. Det kommer helt säkert du också att göra!

Ordlista

anställ/a -de -t = ge någon ett arbete med lön

arbetsgivar/e -en -na = person eller företag som anställer och betalar människor lön

arbetssökande = person som letar efter ett arbete

mäss/a -an -or =en stor utställning där företag eller tillverkare visar upp sig och sina produkter

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam