Mässlingen sprider sig i Stockholm | Sesam
  • I Sverige blir de flesta barn vaccinerade mot mässling när de är 18 månader. De som inte är vaccinerade kan bli smittade.
Sesam

Mässlingen sprider sig i Stockholm

Mässlingen sprider sig i Stockholm. Men de flesta är immuna. Därför är det ingen epidemi.

Barn-sjukdomen mässlingen sprider sig i Stockholm. Där har elva personer fått mässlingen de senaste två månaderna. De flesta bor på Järva-fältet i nord-västra Stockholm.

Tre är vuxna och åtta är barn. De flesta barnen är cirka två år och hade inte blivit vaccinerade.

Några är släkt med varandra. Andra har blivit smittade på vårdcentralen eller sjukhuset.

Den senaste personern blev sjuk i mässlingen i helgen. Om personen träffar andra som inte är immuna så kan de också bli sjuka.

I Sverige blir barn vaccinerade mot mässling när de är 18 månader. Därför de flesta är immuna. Och då blir det ingen epidemi.

I Sverige är cirka 98 procent av alla barn vaccinerade mot mässlingen. Men i vissa delar av Järva är bara 70 procent av barnen vaccinerade.

Per Follin är smitt-skydds-läkare i Stockholm.

– För de allra minsta barnen kan det vara väldigt allvarligt att få mässling, säger han till SVT.

Han berättar att barnavårdsentralerna i Järva säger till alla föräldrar att det är viktigt att vaccinera barnen. Man åker också hem till familjer och informerar om vaccination.

Mässlingen är mycket smittsam. Om man tror att man kan vara smittad ska man inte åka till vårdcentralen. Det är bättre att först ringa till Vårdguiden på telefon 1177.

– Man bör helst inte åka in och sätta sig i ett väntrum eller liknande, säger Per Follin.

Fakta: 

FAKTA:

• En mycket smittsam virussjukdom.

• Ger röda prickar på kroppen och mycket hög feber.

• Mässling kan leda till hjärninflammation och man kan dö.

• I Sverige vaccinerar man barn mot mässling.

• Den som har haft mässling eller är vaccinerad mot mässling kan inte bli smittad.

• Vaccering leder inte till autism – det är ett falskt rykte

Ordlista

barnsjukdom -en -ar = en smittsam sjukdom som de flesta får när de är barn

epidemi -n -er = när många får samma sjukdom samtidigt

falskt rykte = något som många berättar för varandra, men som inte är sant

hjärninflammation -en = en allvarlig sjukdom där hjärnan svullnar

immun -t -a han är immun mot mässling = han kan inte få sjukdomen

smittsam -t -ma smittsam sjukdom = sjukdom som sprider sig från människa till människa genom t ex virus eller bakterier

smittskyddsläkare -n - = läkaren som har ansvaret för skyddet mot smittor i ett landsting eller i en region

uppmana -r -de -t = säga till

vaccinera/d -t -de hon är vaccinerad mot mässling = hon har fått en spruta som gör så att hon inte kan få mässling

väntrum -met - = ett rum där man sitter och väntar på att få träffa t ex en läkare

Rekommenderade artiklar

© 2018 Sesam