Hur hittar hon sin son? | Sesam

Fråga oss


1

  • Ett flyktingläger i Turkiet. Man kan få hjälp att söka efter anhöriga.
Sesam

Hur hittar hon sin son?

FRÅGA: En vän förlorade kontakten med sin 10-årige son när hon gick över gränsen mellan Iran och Turkiet. Det är ett och ett halvt år sedan. Kvinnan söker uppehållstillstånd i Sverige. Vilket stöd kan hon få här? Vilken organisation kan hon vända sig till för att försöka hitta sonen?

SVAR: Din vän ska ta kontakt med Röda korset. De har ett nätverk som gör att de kan söka efter saknade människor på många platser i världen. Hos Röda korset kan du få hjälp med att söka efter en person. Men du måste vara nära släkt med den du söker.

Den du söker efter ska inte finns i Sverige. Ett annat krav är att ni förlorade kontakten under krig, konflikt, natur-katastrof, flykt eller migration.

För att man ska kunna söka efter en person behöver Röda korset en hel del information. Därför vill de att man ringer till dem.

De kommer se till att din vän får träffa någon från Röda korset i Sverige. Informationen de får skickas sedan vidare till deras internationella nätverk som arbetar med att söka efter anhöriga.

Varje efter-forskning Röda korset gör är unik och tar olika lång tid. Hur bra efterforskningen går beror på hur mycket information de har att arbeta med. Det beror också på hur det är i landet där man tror att den anhöriga finns.

Det finns en webb-plats där man kan se bilder på personer som söker en släkting. Den heter Trace the Face (spåra ansiktet).

Röda Korsets telefonnummer är: 020-415 000.

Ordlista

anhörig -a -a = släkting

efterforskning -en -ar göra efterforskningar = försöka att ta reda på något

konflikt -en -er = ett bråk t ex mellan grupper i ett land

naturkatastrof -en -er = en stor och farlig händelse i naturen

nätverk -et - = ett system eller stor grupp människor som har kontakt och stöder varandra

sakn/ad -at -de = en försvunnen person som man letar efter

spåra -r -de -t = leta rätt på

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam