Kan jag flytta tillbaka till Sverige? | Sesam

Fråga oss


2

  • Kan man flytta tillbaka till Sverige om man har bott i landet med uppehållstillstånd tidigare?
Sesam

Kan jag flytta tillbaka till Sverige?

Jag är medborgare i Nya Zeeland och flyttade till Sverige 1988. Jag flyttade tillbaka till Nya Zeeland år 2000 och har bott i olika länder sedan dess. Nu bor jag i Storbritannien sedan fem år tillbaka. Jag jobbar utomlands, men vill flytta tillbaka till Sverige och fortsätta arbeta utomlands. Min far är svensk men jag har ingen kontakt med honom. Kan jag flytta tillbaka och hur gör jag?

SVAR: Det är två delar i din fråga. Den ena är om du kan flytta tillbaka till Sverige. Den andra är om du kan ha uppehållstillstånd i Sverige och fortsätta arbeta i Storbritannien.

Flytta tillbaka till Sverige

Om du har bott i Sverige tidigare med permanent uppehållstillstånd kan du få uppehållstillstånd igen. Du har då en anknytning till Sverige. Hur länge du har bott i Sverige och hur länge du varit ifrån Sverige är också viktigt.

Är det mindre än tre år sedan du bodde här behöver du ha bott i Sverige i fyra år tidigare. Är det mer än tre år sedan du bodde här är det tio år du ska ha bott i Sverige tidigare. Det kan finnas andra saker som ger dig anknytning till Sverige.

Andra saker som påverkar är hur stark din anknytning är till ditt hemland. Migrationsverket tittar också på anknytning till de andra länder du har bott i. Har du bildat ny familj utanför Sverige blir det svårare att få uppehållstillstånd genom anknytning till Sverige.

Att din pappa är svensk medborgare är en stark anknytning för dig. Men eftersom ni inte har kontakt är det svårt att använda det som anledning. Dessutom gäller nya reglerna från 2016. Även svenska medborgare måste kunna försörja den anhörige och ha en tillräckligt stor bostad.

Varför du flyttade ifrån Sverige avgör också. Om det var på grund av skäl som du inte kunde påverka kan du ändå få uppehållstillstånd.

Du kan ansöka via webben från där du bor. Det är viktigt att du beskriver just dina skäl till varför du vill flytta tillbaka till Sverige. Anledningen är att reglerna ovan i vissa fall inte gäller.

Arbeta i annat land

Så till nästa del i din fråga. Du har tänkt att arbeta kvar i Storbritannien även om du bor i Sverige med uppehållstillstånd.

Eftersom du är medborgare i ett land utanför EU har du inte samma möjligheter som svenska medborgare. Dina rättigheter att flytta till och arbeta i ett annat EU-land är små.

När du har bott i Sverige i fem år kan du få status som så kallad varaktigt bosatt. Då kan du flytta till ett annat EU-land för att arbeta. Men det gäller inte Danmark, Irland och Storbritannien.

Det är alltså inte så enkelt att reda ut vad som gäller för dig. Jag föreslår att du tar en direkt kontakt med Migrationsverket eller svenska ambassaden i Storbritannien. De kan hjälpa dig.

Ordlista

anhörig -e -a = en person som man är nära släkt med

anknytning -en -ar = ha kontakt eller något gemensamt med någon

försörj/a -de -t = se till att någon får det som behövs för att till exempel leva

påverka -de -t = få något att bli annorlunda

status -en - = ett tillstånd eller ställning

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam