När kan jag ansöka om medborgarskap? | Sesam

Fråga oss


1

  • Hur lång tid måste man ha bott i Sverige för att få ansöka om att bli svensk medborgare?
Sesam

När kan jag ansöka om medborgarskap?

Min fråga är när jag kan ansöka för att få svenskt medborgarskap?

SVAR: Det kan vara olika länge. För de flesta gäller att man ska ha bott i Sverige med permanent uppehållstillstånd i fem år. Du ska vilja och ha tänkt att stanna i Sverige.

Det är andra krav för den som är statslös eller flykting. Då är det fyra år man ska ha varit i Sverige.

Man räknar tiden från den dagen man fick till exempel uppehållstillstånd.

Det finns fler krav för att du ska kunna bli svensk medborgare. Förutom att du ska ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort måste du också:

kunna bevisa vem du är. Det innebär att du måste kunna visa ditt namn, födelsetid och ofta medborgarskap.

ha fyllt 18 år.

ha skött dig bra under tiden i Sverige. Migrationsverket tittar både på hur du har skött dig tills nu och hur de tror att du kommer att sköta dig i framtiden.

Det är väldigt många regler. För att vara säker på vad som gäller för dig är det bäst att du tar kontakt med Migrationsverket.

Ordlista

ansök/a -er -te -t = be om något i till exempel ett brev

krav -et - = något som man säger att man måste få

permanent hon bor i Sverige permanent = hon bor i landet, hon är inte bara en gäst

sköt/a -ter -tte -t sig här: att inte göra något olagligt, att vara en bra medborgare

reg/el -eln -ler = något som säger vad man får göra och inte får göra

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam