Kan jag gå i pension tidigare? | Sesam

Fråga oss


1

  • Om man har tjänat för lite under sitt arbetsliv kanske inte pensionen räcker. Då kan man söka hjälp via Pensionsmyndigheten.
Sesam

Kan jag gå i pension tidigare?

Fråga: Jag har haft flera företag. De har inte gått så bra. Ett av dem gick i konkurs. Det senaste företaget lades ner 2009. Jag har varit arbetslös sedan dess. Nu är jag 58 år och vill ta tidig pension på grund av mina sjukdomar.

Hur kan jag anmäla mig för tidig pension? Vilken typ av pension ska jag anmäla? Hur kommer det att bli med min ekonomi och hur mycket pengar kommer jag få när jag har anmält pension?

SVAR: Det finns tre olika pensioner. Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. De flesta som arbetar har också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Båda är grundade på din inkomst. Det betyder att du måste ha arbetat för att få pensionen. Många sparar också privat till sin pension. Den kallas privatpension.

Du måste alltså ha betalat in skatterna för dig som anställd när du ägde företag. Annars finns det ingen pension till dig.

Det finns ingen fast pensions-ålder. Men du kan inte ta pension före du fyllt 61 år. Du bestämmer själv när du vill börja ta ut från dina pensions-pengar. Du kan ta hel pension eller delar av din pension. Du kontaktar Pensionsmyndigheten när du vill börja ta ut från din pension.

Om du har haft en låg arbets-inkomst i Sverige kommer du att få låg eller ingen pension. Du kommer då att få garanti-pension som din allmänna pension. Garantipension är ett grund-skydd som vi skattebetalare betalar. Det kan du få från 65 år. Som mest kan garantipensionen bli 7 952 kronor för den som lever ensam. Den som är gift får som mest 7 093 kronor i månaden. Om du kommer från ett annat land och inte har arbetat i Sverige så får du mindre pengar.

Om du har liten eller ingen pension kan du ansöka om äldre-försörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. De ansöker också om bostads-tillägg åt dig. Äldreförsörjningsstödet kan hjälpa dig om din pension inte räcker till för att leva ett bra liv. Bostadstillägg är pengar du kan få om du har höga bostads-kostnader.

Förr fanns det något som kallades sjukpension. Om man inte kunde arbeta därför att man var sjuk fick man gå i pension. Är man sjuk och inte kommer att kunna arbeta mer före 65 års ålder kan man få sjukersättning. Det är Försäkringskassan som bestämmer tillsammans med läkare om du kan få det.

Ordlista

anmäl/a -er -de -t = tala om något för till exempel en myndighet

anställ/d -a = en person som arbetar för till exempel ett företag och får lön

bostadstillägg -et - = pengar som man kan få för att kunna betala sin bostad

grunda/d -t -e pensionen är grundad på din inkomst = den beror på din inkomst

konkurs -en -er = när ett företag inte kan betala sina räkningar och de pengar som finns kvar måste delas ut till dem som företaget är skyldigt pengar

Pensionsmyndigheten = myndighet som har hand om statliga pensioner

äldreförsörjningsstöd -et -en = pengar man får om man inte klarar att leva på sin pension

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam