Finns det ett högsta belopp på sjukvård? | Sesam

Fråga oss


Sjukvård

  • Finns det ett högsta belopp för vad man betalar för mediciner om man är sjuk?
Sesam

Finns det ett högsta belopp på sjukvård?

Min man är diabetiker. Han får fria läkemedel och injektioner men han måste betala för läkarbesök varje gång. Men på hans senaste besök, fick han veta att han inte behöver betala. Finns det ett högsta belopp för vad man betalar?

Svar: När din man besöker vården betalar han, och alla andra, en besöks-avgift varje gång. Den är olika beroende på vad man behöver hjälp med och vem man besöker. När du har betalat 1 100 kronor på tolv månader har du nått en gräns. Då behöver du inte betala mer.

Det finns alltså ett tak för vad du ska betala. Detta kallas högkostnads-skydd. För att du inte ska behöva betala efter 1 100 kronor måste sjukvården registrera dina besök. Du måste be om ett kort, ett så kallat frikort, där de skriver in dina besök som du betalar för.

Efter 1 100 kronor betalar du inte något. Du kan också spara dina kvitton och få dina besök inskrivna senare.

Ordlista

belopp -et - = en summa pengar

beroende på = något bestämmer vad som ska hända

besöksavgift -en -er = det man betalar vid ett besök hos vården

diabetiker -n - = en person som har sjukdomen diabetes

injektion -en -er = något som sprutas in i kroppen med en spruta

läkemed/el -let -el = ett medel mot sjukdomar eller skada

registrera -r -de -t = skriva in något i till exempel en lista

vård -en = när man sköter eller behandlar någon som är sjuk

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam