Varför är vi rädda för att bli gamla? | Sesam

Krönika


Nilay Yelkenci
Sesam

Varför är vi rädda för att bli gamla?

Vår kultur och historia har många berättelser om exkludering och nedvärdering av äldre, skriver Nilay Yelkenci.

Jag stirrar på ett diagram med staplar i glada färger. Det visar olika åldrar. Det är möte på jobbet. En tanke slår mig. Bara för en månad sedan hade jag haft min favorit-färg gult istället för som nu knall-lila. Jag blir ledsen när jag tänker på det. Men jag förstår snabbt att det inte är förändringen av färg i sig som stör mig utan någonting annat.

Idén med staplar som visar ålder förstärker de krafter i samhället som vill dela in oss utifrån siffran på antal år vi har levt. De tycker att våra olika smaker, roller och positioner är kopplade till vilken ålder vi är i. Mina val i livet och vilka miljöer som jag ska vara i är redan bestämt. Jag måste lämna ålders-gruppen 20 och gå in i åldersgruppen 30.

Åldrandet beskrivs så homogent i samhället så att viktiga frågor försvinner. Frågor som vilka skillnader gör ålder, blir jag min ålder eller blir min ålder jag. Man beskriver äldre som skrämmande. De behöver medicin och de har både sämre fysisk hälsa och sämre moral. Vi ser inte äldre växa, få nya relationer eller börja nya äventyr.

Vår kultur och historia har många berättelser om exkludering och ned-värdering av äldre. Två böcker kan visa vår rädsla för att bli gamla. Den ena är Anthony Trollopes satiriska dystopi The Fixed Period. Den kom 1882. Den handlar om en fiktiv ö nära Nya Zealand. Där får alla som fyller 67 år ett år att frid-fullt fundera över livet och sedan dödas med kloroform. Den här boken visar hur vi anser att äldre är en grupp som hotar tryggheten i samhället. Den andra boken är Margaret Atwood och Naomi Aldermans roman The Happy Zombie Sunrise Home där zombier ska ge oss bilden av den äldre generationen med alzheimer och demens.

Säg mig nu varför du tror att vi är rädda för att bli gamla allihopa? Det är inte konstigt, och jag tror inte att glada färger på staplar som visar åldern kommer att hjälpa.

Ordlista

alzheimer = en sjukdom som gör att hjärnan fungerar sämre och sämre

demens = en sjukdom som gör att minnet och förståndet blir sämre och sämre

diagram -met - = en bild som visar vilket värde något har

dystopi -n -er = en negativ vision om framtiden i till exempel en bok

existens -en -er = något eller någon som finns eller lever

exkludering -en = att låta någon vara utanför något, till exempel en gemenskap

fiktiv -t -a = påhittad

homogen -t -na = med delar som är lika varandra till exempel samma språk

satirisk -t -a = både elak och rolig

stap/el -eln -lar = ett tjockt band i ett diagram

zombie -en -er = en levande kropp som har förlorat sin själ och styrs av magi

åldrande -t = när man börjar att bli gammal

© 2019 Sesam