Söka asyl i Sverige efter avslag i Finland? | Sesam

Fråga oss


Asyl

  • Jag har en kompis som fick negativt beslut på hans ansökan om asyl i Finland. Kan han söka asyl i Sverige?
Sesam

Söka asyl i Sverige efter avslag i Finland?

Jag har en kompis som fick negativt beslut på hans ansökan om asyl i Finland. Det är det första beslutet på hans ansökan. Han frågar mig om han kan flytta sitt ärende till Sverige. Eller kan han komma hit och lämna in en ny ansökan i Sverige? Finns det någon chans att han kan få ett positivt beslut här när han har fått avslag i Finland?

Svar: Vilket land som ska pröva din väns ansökan bestäms genom den så kallad ”Dublin-förordningen”. Enligt den här lagen är det bara ett land som ansvarar för att pröva hans ansökan. När han nu har sökt i Finland är det Finland som ska sköta den.

Om din vän kommer till Sverige kan han tvingas tillbaka till Finland som alltså har skrivit under Dublinförordningen. Där står bland annat att om man redan sökt asyl i ett land, till exempel Finland, skickas man tillbaka dit.

När man har sökt asyl i ett land som är med i Dublinförordningen men vill söka i ett annat land kan man försöka övertyga de svenska myndigheter som finns i Finland att Sverige ska accepterar att ta över ansökan.

Det bästa din vän kan göra är nog att överklaga beslutet till finska myndigheter. Men han måste göra det direkt. Finland har nyligen ändrat reglerna för att överklaga. Man måste göra det inom 14–21 dagar efter beslutet.

Ordlista

Dublinförordningen = ett europeiskt dokument som styr i vilket land en asylansökan ska hanteras

ärende -t -n = fråga, fall eller mål som tas upp till behandling eller beslut

överklaga -r -de -t = begära en ändring av domslut

övertyga -r -de -t = att lyckas få någon att gå med på, hålla med eller göra något

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam