Vargen och människan jagar samma djur | Sesam

Fördjupning


1

Sesam

Vargen och människan jagar samma djur

Att jaga varg har alltid varit viktigt för människor i Sverige. Vargen är ett rovdjur som jagar och äter samma djur som människan vill jaga och äta. Därför dödar man vargar i Sverige. Den svenska vargen är stor, har starka och vassa tänder och en stor hjärna. Den är intelligent och jagar i flock.

Vargen i Sverige har en lång och intressant historia. I dag lever varg i landets mellersta delar. Ibland kan ensamma vargar ses i södra delen av landet. Men det är inte vanligt. Förr i tiden fanns många vargar i hela Sverige. Det fanns inte varg på de stora öarna Gotland och Öland. Vargen var ett hot mot de djur som människor hade och behövde för att överleva. När vintern var kall och lång fanns för lite att jaga och äta i skogen för vargflocken. Då försökte de ta djur som levde hos människor. Många människor var rädda för vargen.

Alla var tvungna att bygga varg-fällor på 1300- och 1400-talet. Det stod skrivet i lagen. Varg-grop var en vanlig fälla. Man grävde ett djupt hål i marken i skogen med raka väggar. Ofta klädde man väggarna med stora stenar, man sten-satte gropen. Än i dag kan man hitta gamla varggropar i skogen som finns kvar från förr. Under vissa tider i Sveriges historia fick man pengar när man visade att man dödat en varg. Det kallades skott-pengar.

Under 1800-talet blev varg-stammen mindre. Orsaken var att många jagade varg och att det inte fanns tillräckligt många djur att äta för vargen. Jakten var mycket hård under 1900-talet, därför fanns bara en varg kvar i hela Sverige och Norge 1975.

I dag finns det 340 vargar i Sverige. De kommer från Finland och Ryssland. Jakten av varg är hårt styrd. Staten bestämmer hur många vargar som får skjutas varje år och i vilket område. Det kallas licens-jakt. Jägaren får behålla skinnet från vargen, men kroppen ska skickas till Statens veterinär-medicinska anstalt, SVA, för undersökning.

Ordlista

flock -en -ar = en grupp djur av samma sort som håller ihop

fäll/a -an -or = något man använder för att fånga djur

jaga -r -de -t = försöka döda vilda djur

jägare n - = en person som jagar

rovdjur -et - = ett djur som dödar och äter andra djur

sten/sätta -sätter -satte -satt = göra en mur av stenar mot jord

vargstam -en -mar = en grupp vargar som finns inom ett visst område

veterinär -en -er = djur-läkare

Rekommenderade artiklar

SKROCK SKA GE LYCKA

Spottar du tre gången när du ser en svart katt? Då är du vidskeplig och skrockfull.

© 2019 Sesam