Får man jobba med sjukersättning? | Sesam

Fråga oss


Sjukersättning

  • Försäkringskassans regler säger att du får arbeta även om du har sjukersättning.
Sesam

Får man jobba med sjukersättning?

Jag har en fråga om sjuk-ersättning. Kan man jobba om man är 59 år och har sjukersättning om man betalar mer skatt?

Svar: Det är inte skatten eller hur mycket du betalar i skatt som styr om du får arbeta samtidigt som du får sjukersättning. Försäkringskassans regler säger att du får arbeta även om du har sjukersättning. Men det är olika regler för dem som fått beslut om rätt till ersättning före eller efter den 1 juli 2008.

För den som fått besked efter datumet gäller detta: den som har sjukersättning eller aktivitets-ersättning kan prova att arbeta och ändå behålla sin rätt att få ersättning. Men pengarna betalas inte ut. Istället får man ett månads-belopp som är 25 procent av den stoppade sjukersättningen. Ersättningen kan vara vilande i högst 24 månader, men månadsbeloppet på 25 procent betalas ut i högst 12 månader.

Den som har fått beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 kan få arbeta och ändå ha kvar sin rätt till ersättning. Man måste ansöka om att man gör det innan man börjar arbeta.

Hur mycket pengar man får när man arbetar bestämmer hur mycket sjukersättningen minskar. Man får tjäna upp till en viss summa varje år innan ersättningen minskar. Det kallas fribelopp.

Du kan arbeta hur länge du vill och ändå ha kvar möjligheten att få sjukersättning. Men du måste söka tillstånd att arbeta varje år.

Ordlista

besked -et - = ett svar om till exempel vad någon bestämt

ersättning -en -ar = pengar eller något annat man får för ett arbete eller för att man förlorat något

styr/a -de -t hon styr = hon leder eller bestämmer

Rekommenderade artiklar

Hur får jag hit min man?

Jag gifte mig i somras i Irak. Min man bor där. Nu är jag gravid och jag vill få hit min man, vad måste jag göra?

© 2019 Sesam