Föräldrar får inte stoppa flickor från simlektioner | Sesam
  • I Europa simmar flickor och pojkar tillsammans. Föräldrar får inte stoppa det, säger Europadomstolen.
Sesam

Föräldrar får inte stoppa flickor från simlektioner

I Europa simmar flickor och pojkar tillsammans. Föräldrar får inte stoppa det, säger Europadomstolen.

Två föräldrar i Schweiz ville inte låta sina döttrar vara med på skolans sim-lektioner. Flickor och pojkar badade tillsammans. Föräldrarna var muslimer. De sa att det var emot deras tro.

Skolan accepterade inte detta. Lärarna sa att flickorna måste komma. Men de kunde ha på sig burkini. Det är en baddräkt som täcker hela kroppen. Bara ansikte, händer och fötter syns.

Föräldrarna var missnöjda. De ville få svar från en domstol. De gick till Europa-domstolen.

Nu har domstolen svarat. Den säger att föräldrarna gjorde fel. Man får inte stoppa sina barn från att vara med på lektioner. ”Det handlar inte bara om att lära sig simma, utan framför allt om att vara med i aktiviteten med alla andra elever”, säger domstolen.

Ordlista

acceptera -r -de -t = säga ja till

aktivitet -en -er = något som man gör

burkini -n -er = en baddräkt som täcker hela kroppen. Bara ansikte, händer och fötter syns

Europadomstolen = domstol som avgör om någon brutit mot de mänskliga rättigheterna eller grundläggande friheterna

Rekommenderade artiklar

Fel att förbjuda burkini

Högsta förvaltningsdomstolen i Frankrike har sagt nej till förbud mot burkini på badstränder i Frankrike.

© 2019 Sesam