Kommer de att se att jag är dömd? | Sesam

Fråga oss


Arbete

  • Det är polismyndigheten som registrerar alla ansökningar om att börja arbeta som ordningsvakt.
Sesam

Kommer de att se att jag är dömd?

När jag var under 18 år blev jag dömd för medhjälp till snatteri. Jag blev dömd till att jobba gratis. Nu vill jag bli ordningsvakt. Kan man arbeta som ordningsvakt om man har blivit dömd för ett brott?

Svar: Om det var mer än fem år sedan som du blev dömd för brottet finns uppgiften om domen inte kvar i belastningsregistret. Men om du blev dömd för mindre än fem år sedan finns uppgiften kvar i belastningsregistret. Och i så fall kommer man att se det om du utbildar dig till ordningsvakt.

Man kan gå en utbildning till ordningsvakt hos polis-myndigheten eller ett utbildnings-företag. Men i båda fallen kommer polis-myndigheten att registrera din ansökan om att arbeta som ordningsvakt. Då kommer de också att göra en kontroll i belastningsregistret och misstanke-registret. Och då är det väldigt viktigt att de ser att du inte är dömd för något brott.

Mitt råd till dig är att ringa och fråga om detta hos till exempel någon utbildning för ordninsgvakter. Då kan de kanske svara på hur allvarligt man ser på att en person blev dömd till ungdomstjänst före 18 års ålder.

Lycka till!

Ordlista

belastningsregist/er -ret -er = ett register över personer som har blivit dömda för brott

misstankeregist/er -ret -er = ett register över personer som enligt en förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkta för ett brott

snatteri -et - = när man stjäl något i tex en affär

ordningsvakt -en -er = person som arbetar som vakt och som t ex ska hålla ordning och stoppa bråk

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam