SKROCK SKA GE LYCKA | Sesam

Fördjupning


1

  • Att möta en svart katt betyder otur. Det är skrock som många tror på.
Sesam

SKROCK SKA GE LYCKA

Skrock är tron att vissa händelser har en övernaturlig effekt. Ett exempel är om du ser en svart katt som går på vägen, då ger det dig otur. Om du spottar tre gånger tar du bort oturen. Ett annat exempel är att om du går under en stege så kommer du att få otur i tre veckor.

Den som är skrock-full tror att saker man gör påverkar väder eller ger tur eller otur. Mycket skrock finns inom sjöfart, jakt, fiske och jordbruk. Förr i tiden var skrock vanligt. Då visste man inte vad som egentligen påverkade till exempel vädret.

Det är inte vetenskap, men ändå tror många på skrock. En del skrock är till för att uppfostra. Att inte lägga nycklar på bord kanske var till för att inte slarva bort nycklarna. Annan skrock kanske är en symbol för något annat. Att krossa en spegel tror man ger sju års otur. Spegeln kanske är en symbol för människans själ.

Människor använde skrock för att få kontroll på saker som inte går att styra över.

Mats Nilsson är etnolog vid Göteborgs universitet.

Han tror att skrock ligger i människans natur.

– Det är praktiskt att kunna styra lycka och olycka. Många tänker att det inte finns något att förlora på att försöka, säger han till radio-programmet Vetandets värld.

– Det vi inte kan bevisa och förklara naturvetenskapligt hittar vi andra sätt att hantera, menar han.

Skrocken är olika i olika länder. I Skottland ska man inte posta kärleks-brev på juldagen, då gör de mer skada än nytta. Även om skrock var vanligare förr när kunskapen inte var lika stor fortsätter många att undvika det som kan ge otur.

Ordlista

etnolog -en -er = person som studerar etnologi, vetenskapen om kulturen hos olika folk förr i tiden

sjöfart -en = trafik med båtar på hav, sjö och flod

skrock -et = en tro på att det finns t. ex. onda krafter och annat som inte går att bevisa

skrockfull -t -a hon är skrockfull = hon tror på skrock

symbol -en -er = som betyder något annat

vidskeplig -t -a = en tro på att det finns t. ex. onda krafter och annat som inte går att bevisa

övernaturlig -t -a = som inte finns i verkligheten eller som inte går att bevisa

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam