Får en vuxen ha sex med en 15-åring? | Sesam

Fråga oss


Lagar och regler

  • I Sverige är åldern för sexuellt självbestämmande 15 år.
Sesam

Får en vuxen ha sex med en 15-åring?

Vi är några som diskuterar om det är lagligt för en person som är mellan till exempel 40 och 70 år att ha sex med en person som är 15 år. En 15-åring är ju ”byxmyndig”, som man säger. Att samhället inte är positivt till en träff där den ena personen är så mycket yngre är den andra är är helt naturligt och förståeligt. Men vad gäller enligt svensk lag? Frågan gäller alltså inte fall där den yngre personen på något sätt kan vara i beroende-ställning gentemot den äldre, som till exempel lärare/elev, chef/anställd eller något liknande. Den handlar inte heller om att det finns någon inblandning av hot, droger eller något annat som kan vara en påtryckning mot 15-åringen.

Svar: Precis som du skriver så är 15 år åldern för sexuellt självbestämmande i Sverige. Om en vuxen har sex med en person under 15 år, är det ett brott mot lagen. Men om de båda personerna är 15 år eller äldre, så är det inget brott.

Enligt lagen får en vuxen ha sex med en 15-åring, hur stor ålders-skillnaden än är mellan dem. Det gäller så länge samlaget är helt frivilligt och inget annat brott begås (till exempel att 15-åringen står i beroende-ställning till den vuxna).

Ordlista

byxmyndig -t -a = ett uttryck för att en person har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande (15 år i Sverige)

beroendeställning -en här: en position där en ungdom är beroende av en vuxen person, till exempel elev/lärare eller en person under 18 år/alla former av vårdnadshavare

frivillig -t -a = något som man gör för att man vill och inte för att man måste

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam