Kan jag jobba fast jag har sjukersättning? | Sesam

Fråga oss


Arbete

  • Man kan ansöka om att prova att arbeta samtidigt som man har sin sjukersättning vilande.
Sesam

Kan jag jobba fast jag har sjukersättning?

Kan man jobba när man har en sjukersättning på heltid? Jag jobbade heltid och hade fast anställning, men nu är jag sjuk och har kontakt med läkare.

Svar: Du kan inte börja jobba samtidigt som du får din sjukersättning utbetalad. Men däremot kan du prova på att arbeta samtidigt som du har din sjukersättning vilande. Det kallas ”vilande sjukersättning vid arbete”.

Tanken med det är att man ska kunna prova att arbeta samtidigt som man har kvar sin rätt till sjukersättning, men utan att ersättningen betalas ut. Istället får man ett belopp på 25 procent av den vilande ersättningen utbetalad varje månad. I ditt fall skulle du alltså få 25 procent av en sjukersättning på heltid.

Man måste ansöka om vilande sjukersättning innan man börjar arbeta. Det kan du göra genom att fylla i blankett FK 5042 och sedan skicka in den till Försäkringskassan. Ersättningen kan vara vilande i högst 24 månader, men beloppet på 25 procent i månaden betalas ut i högst 12 månader.

Det spelar ingen roll om du till exempel har en sjukersättning på deltid eller heltid. Du kan få en vilande ersättning ändå. Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida.

Där kan du också läsa att det finns särskilda regler gällande det här för den som fick rätt till sjukersättning utan tids-gräns enligt reglerna som gällde före den 1 juli 2008.

Lycka till!

Ordlista

belopp -et - = en viss summa pengar

högst 24 månader = inte mer än 24 månader

sjukersättning -en = en ersättning för personer mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som betalar ut sjukersättningen

vilande sjukersättningen är vilande = ersättningen betalas inte ut under en period, men den kan börja betalas ut i framtiden igen

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam