Revolution med hästkastanjer | Sesam

Krönika


Nilay Yelkenci
Sesam

Revolution med hästkastanjer

Den europeiska fotbollen som tömmer den afrikanska fotbollen på talang. Det stora behovet av att anställa fler kvinnliga reportrar inom sport-journalistiken. Det kvinno-förnedrande sättet att uttrycka sig i en supporter-kultur som mest består av män. När samhället fokuserar för mycket på fotbollens problem glömmer vi bort sportens stora kraft och möjlighet att samla och ena människor. Fotbollens språk är upprorets, revolutionens och kritikens språk. Den ger oss många möjligheter att skapa berättelser som kan betyda mycket för utsatta grupper. Så som ensamkommande flyktingbarn som på fotbollsplanen kan slippa brottas med språk-problem och istället få uttrycka sig utan några hinder alls.

Mitt första fotbolls-minne är från skol-gården i 90-talets Turkiet. Det handlar om just fotbollens frigörande kraft. Mitt 8-åriga jag och mina klasskamraters vardag byggde på att skapa möjligheter av omöjligheter. Det var inte medvetenhet om att det fanns en envålds-härskare som bestämde över oss som fick oss barn att göra uppror och starta en revolution. Utan det var känslan av att det måste finnas en bättre värld. Men en bättre värld som tagits ifrån oss.

Häst-kastanjer fick bli våra fotbollar eftersom vi inte fick använda skolans riktiga på rasterna. De fick vi bara använda på idrotts-lektionen på torsdagar. Hästkastanjer var vittnen till vår revolution. Varje gång vi sparkade på de taggiga kastanjerna så blommade rosor vid våra barn-fötter. Rosor som lärde oss att erkänna, förstå och älska varandra. Vi behövde inte kopior på kärleken, vänskapen och mänskligheten, då vi hittade deras äkta former i spelet.

Den andre var inte den andre längre. Kastanjernas taggar rev sönder de sociala skillnadernas falska ansikte och fick det att blöda. Fotboll har än i dag en stor roll i att forma mig. För mig är fotboll att släppa ut min inre rebell istället för att låsa in den. Och att vända taggarna mot den som tar ens frihet istället för att vända dem mot sig själv.

Ordlista

den andre här: en person som är en främling för någon

frigörande = befriande

hästkastanj -en -er här: frukt med ett tjockt och taggigt skal från trädet hästkastanj

rebell -en -er inre rebell = det inom en person som t ex vill protestera mot orättvisor

sociala skillnader = skillnader i t ex status på grund av om man kommer från en rik eller fattig familj

supporterkultur -en -er = kulturen kring publiken på fotbolls-matcher

omöjlighet -en -er = något som är omöjligt, som inte går att göra

utsatt -a grupper = grupper som av olika orsaker har det svårare än andra i samhället

© 2019 Sesam