Nytt år – nya lagar | Sesam
  • Falska polisbilar blir förbjudna från och med 1 januari. Bara riktiga polisbilar får ha ordet polis på bilen. Det är för att folk ska kunna lita på att det är riktiga poliser i polisbilarna.
Sesam

Nytt år – nya lagar

Den första januari varje år brukar det komma många nya lagar. Så är det också i år.

Vissa saker kan bli dyrare, andra billigare.

Det kan bli dyrare att gå på bio. I dag är det 6 procents moms på bio-biljetter. Nu blir det istället 25 procents moms.

Alkohol kan också bli dyrare.Momsen på alkohol höjs. Då blir en flaska sprit cirka två kronor dyrare, en flaska vin cirka en krona och en flaska öl 25 öre dyrare.

Men det kan bli billigare att laga sina saker. Momsen sänks för att laga cyklar, kläder och skor. Momsen blir 12 procent, förut var den 25 procent.

Alla som är över 85 år får gå gratis på vårdcentralen. De som är födda 1996 får fortsätta att gå gratis till tandläkaren, trots att de har fyllt 20. Åldern för gratis tandläkare kommer att höjas, lite i taget.

Vissa preventivmedel blir gratis för alla under 21 år.

Alla företag måste betala in moms. Men nu slipper de mycket små företagen det. Den som säljer för mindre än 30 000 kronor per år behöver inte betala in moms.

Alla som tjänar pengar betalar skatt. Den går till kommunen man bor i. De som tjänar mycket pengar betalar också skatt till staten. Gränsen blir nu högre. Nu måste man tjäna 36 575 kr eller mer för att betala statlig skatt. De får betala 20 procent av sin lön till staten.

Regeringen ska få ge friskolor regler om vilka barn de får ta in. Några skolor har lång kö. Barnen som har stått längst i kön kommer in. Många föräldrar sätter barnen i kön när de föds. Nu kan regeringen bestämma till exempel att de också måste ta emot elever som har bott i Sverige i högst två år.

Fakta: 

Nya lagar från 1 januari

• Högre moms på bio och alkohol.

• Lägre moms på att laga kläder, skor och cyklar.

• Förbjudet att ha ordet polis på bilen om det inte är en polis-bil.

• Gratis på vårdcentralen för alla över 85 år.

• Högre gräns för gratis tandläkare för ungdomar.

• Gratis preventivmedel för unga.

• Mycket små företag slipper moms.

• Högre gräns för statlig skatt.

• Regeringen kan ge nya regler för friskolor.

• Fler hyres-lägenheter och student-bostäder i områden där det är brist på bostäder.

• Försörjnings-stödet höjs, men bara väldigt lite: 1 procent.

• Lättare att komma in på Komvux.

• Arbetsgivare och skolor måste stoppa diskriminering. De får hårdare regler för det.

• Jakt-lagen ändras så att det blir lättare att bestämma om jakt på lo, björn, varg, järv eller kungsörn.

Moms

• Moms är en skatt på det man köper.

• Den som säljer något måste lägga till moms på priset.

• Säljaren får sedan betala in denna skatt till Skattemyndigheten.

Ordlista

försörjningsstöd -et = pengar som man får om man inte har lön, pension, a-kassa eller annan inkomst

Komvux = gymnasieskola för vuxna

moms -en = skatt på saker man köper (det är en del av varans pris)

preventivmed/el -let -el = saker som skyddar mot graviditet

stat -en här: hela Sverige

Rekommenderade artiklar

© 2018 Sesam