Har jag rätt att få vård i Sverige? | Sesam

Fråga oss


Sjukvård

  • En svensk medborgare som bor i Norge måste ha ett intyg från norska myndigheter för att kunna få planerad vård i Sverige.
Sesam

Har jag rätt att få vård i Sverige?

Jag är 43 år och svensk medborgare, men bor i Norge. Jag har bott här i två år. För en och en halv månad sedan fick jag problem med underlivet. Jag hade blödningar och tryck nedåt livmodern. Jag var hos läkaren och de trodde att det var framfall. Jag skulle få tid hos gynekologen, men inget händer. Jag har nu fått mycket ont i ländryggen och svanskotan. Avföringen bara rinner ur mig. Jag känner att något är fel och att jag inte ska vänta för länge med att söka mer hjälp. Vad har jag för rättigheter att söka svensk läkarvård?

Svar: Jag har pratat med Försäkringskassan och kan berätta allmänt om vilka regler som gäller för svenska medborgare som bor utomlands.

En svensk medborgare som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig (akut) vård i Sverige på samma villkor som de som bor i Sverige. Men då krävs att man är försäkrad i det land man bor i och har ett EU-kort när man söker vård i Sverige. Det gäller om du är på besök i Sverige och behöver söka nödvändig, akut vård. Patienten betalar då enbart den patientavgift som finns i Sverige, och alltså inga extra avgifter.

Inom EU/EES och Schweiz är man försäkrad i det land man fysiskt arbetar i, vilket land man än bor i. Och om man inte arbetar är man försäkrad i det land där man bor. Det är också det land man ska få sitt EU-kort från. Men den som är försäkrad i Danmark, Finland, Norge, Färöarna eller Island behöver bara visa legitimation och säga sin adress för att få nödvändig vård i Sverige. Du behöver alltså inget EU-kort för att söka nödvändig vård i Sverige.

Detta gäller som sagt nödvändig, akut vård. Men Försäkringskassan säger att din fråga låter som att det handlar om planerad vård. EU-kortet gäller inte för planerad vård, det vill säga att man reser till ett annat land för att få vård. Svenska medborgare som bor i andra länder ska söka planerad vård i det land där de arbetar eller bor.

Men det finns möjlighet för utlands-svenskar att få planerad vård i Sverige om de kan få ett intyg från myndigheterna i det land de bor i. Försäkringskassan säger att du därför borde kontakta myndigheter i Norge för att få information om vilka möjligheter som finns när det gäller vård över gränserna inom EU/EES (i det här fallet mellan Norge och Sverige).

Om det inte finns något sådant intyg för planerad vård i Sverige måste utlandssvenskar från andra EU/EES-länder och Schweiz betala de verkliga kostnaderna för planerad sjukvård i Sverige.

Lycka till!

Ordlista

EES = EU-länderna plus Norge, Island och Liechtenstein

framfall -et -här: när livmodern har åkt ner från den plats där den ska vara

Försäkringskassan = myndighet som betalar ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen (till exempel sjukpenning, föräldrapenning med mera)

gynekolog -en -er = läkare som är specialist på sjukdomar i könsorganen hos kvinnor

ländrygg -en -ar = den del av ryggen som sitter längst ner

patientavgift -en -er = de pengar man betalar för ett besök på till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral

svanskot/a -an -or = den nedersta delen av ryggraden

utlandssvensk -en -ar = svensk person som bor utomlands

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam