Kommer min son att få pension? | Sesam

Fråga oss


Pension

  • Om man har tjänat in pengar till pensionen genom att arbeta i Sverige har man rätt att få pensionen även om man bor utomlands.
Sesam

Kommer min son att få pension?

Jag har en son som är född 1981. Han har arbetat ganska lite eftersom han har varit utomlands mycket. Han har inga planer på att flytta tillbaka till Sverige. Kommer han att kunna få ålders-pension?

Svar: Om han har arbetat i Sverige och betalat skatt på sina inkomster så har han tjänat in pengar till inkomst-pension och premie-pension. Det har man rätt att få även om man bor i ett annat land. Flyttar han tillbaka hit kan han även ha rätt till garantipension och äldreförsörjnings-stöd.

Det bästa sättet att få reda på beloppet är att kontakta Pensionsmyndigheten. Tänk på att han själv måste ansöka om den svenska pensionen när han kommer upp i den åldern. Om han hade tjänstepension hos den/de arbetsgivare han jobbade hos kan det även finnas pengar att hämta där. Han kan logga in på minpension.se för att se det.

Om han skulle flytta tillbaka till Sverige så kan det som sagt finnas stöd att få. Han skulle kunna ha rätt att få garanti-pension. Det är en pension som man kan få om man bor i Sverige och har en låg pension eller ingen pension alls. Men för att få garantipension måste man ha bott i Sverige i minst tre år. För att få hel garantipension måste man ha bott minst 40 år i Sverige.

Garantipensionen blir mindre ju kortare tid du har bott i Sverige. Om man är över 65 år och bor i Sverige och har låg eller ingen pension kan man även ansöka om äldre-försörjningsstöd.

Du kan läsa mer om de olika formerna av pension och stöd på www.pensionsmyndigheten.se.

Ordlista

inkomst -en -er = pengar som man tjänar

inkomstpension -en = en del av den allmänna pensionen (som för de flesta är den största). Den bygger på hur mycket pengar du har tjänat när du arbetade

premiepension -en = en mindre del av pensions-pengarna som är placerade i Premiesparfonden. Men medan man arbetar kan man välja att själv placera pengarna i andra fonder

tjänstepension -en = en pension som arbetsgivare ska betala in åt sina anställda

äldreförsörjningsstöd -et - = pengar som man kan ansöka om ifall man bor i Sverige, är minst 65 år och har väldigt lite pengar kvar efter att ha betalat hyran

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam