Kan familjehemsmamman ha sex med en ungdom i hemmet? | Sesam

Fråga oss


Lagar och regler

  • I ett familjehem tar en familj emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem och tar hand om det. Det är viktigt att familjen ger ungdomen omsorg och uppfostran som har bra kvalitet.
Sesam

Kan familjehemsmamman ha sex med en ungdom i hemmet?

Kan ett ensamkommande barn som är 17 år ha sex med familjehems-mamman? Om båda vill det?

Svar: Nej, det är ett brott enligt svensk lag. Det kan leda till sex års fängelse.

Det spelar ingen roll om ungdomen skulle säga ja till att ha sex. Det är ett brott eftersom en vuxen person har sex med en person under 18 år som den vuxna har ansvar för, enligt ett beslut från en myndighet. Det handlar om en ungdom som den vuxna ska ge uppfostran och vård.

Ett familjehem ska ge en ungdom som bor där omsorg av god kvalitet, och detta skulle aldrig räknas dit.

Socialtjänsten granskar alla familjer som ansöker om att bli familjehem. Om socialtjänsten visste att en familjehems-förälder och en ungdom som bor där har sex, skulle hemmet aldrig bli godkänt som familjehem.

Ordlista

ensamkommande här: ett barn eller en ungdom under 18 år som söker asyl i ett land där barnets föräldrar eller någon annan vårdnadshavare (till exempel en släkting) inte finns

familjehem -met - = ett hem där en familj tar emot ett barn för att ge det vård och omvårdnad, på uppdrag av en myndighet. Föräldrarna i ett familjehem blir en sorts ”extraföräldrar” åt någon annans barn

familjehemsmamm/a -an -or = mamman i ett familjehem

socialtjänst -en = en del av en kommun som arbetar med att hjälpa barn och unga att få det bättre

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam