Kan jag få inkomststöd? | Sesam

Fråga oss


Inkomststöd

  • Att äga en lägenhet måste inte vara ett hinder för att få pengar från kommunen om man inte kan försörja sig.
Sesam

Kan jag få inkomststöd?

Jag är 58 år och bor ensam i en lägenhet som jag äger. Jag är arbetslös och får 5800 per månad efter skatt som ersättning. Jag betalar 3500 per månad i avgifter för lägenheten. Kan jag få inkomststöd?

Svar: Socialtjänsten prövar varje fall för sig, så därför kan vi inte veta om du har rätt att få inkomststöd eller inte. Men man har alltid rätt att kontakta socialtjänsten i sin kommun, ansöka om ekonomiskt stöd och få det prövat av socialtjänsten.

Och om du vill få en bild av vad socialtjänsten kommer att titta på kan du gå in på http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand/provb...

Där kan du göra en enkel beräkning för att se om du har rätt att få försörjnings-stöd.

Men socialtjänsten tar hänsyn till fler saker än de som finns med i beräkningen, till exempel om du har pengar på banken eller äger aktier. Därför kan resultatet bli annorlunda när du gör en ansökan hos socialtjänsten. Men beräkningen kan ändå ge dig en bild av om du har rätt att få stöd.

Man kan få ekonomiskt stöd från kommunen även om man äger en bostad. Det beror på hur din situation i övrigt ser ut.

Socialtjänsten kan se en bostad som något som kan säljas. Men det gäller bara om någon behöver stöd en längre tid och om personen kommer att få pengar kvar efter att lånen på bostaden är betalda (om personen har lån).

Socialtjänsten ska också titta på flera andra saker när det gäller försäljning av en bostad, till exempel om det kommer att vara svårt för personen att hitta en ny bostad.

Lycka till!

Ordlista

arbetslös -a = som inte har ett arbete

beräkning -en -ar = något som man räknar ut

försörj/a -er -de -t sig = kunna betala för det man behöver för att leva, till exempel hyra och mat

försörjningsstöd -et - = pengar från kommunen som man kan få om man inte själv kan betala hyra, mat och annat som man måste kunna betala

socialtjänsten = en del av kommunen som har ansvar för bland annat vård av äldre och stöd till personer som inte kan försörja sig själva

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam