Står jag med i belastningsregistret? | Sesam

Fråga oss


Lagar och regler

  • Om du vill veta om du finns med i belastningsregistret kan du skicka en ansökan till polisen.
Sesam

Står jag med i belastningsregistret?

Kan Sesam ta reda på om jag står med i belastningsregistret?

Svar: Vi på Sesam kan inte ta reda på om du står med i belastningsregistret. Det finns regler för vem som kan göra det. Till exempel har vissa arbetsgivare rätt att begära att en person visar upp ett papper som visar om de står med i belastningsregistret. Men då måste personen beställa utdraget själv.

Däremot kan du alltså själv ta reda på om du står med i registret. Alla har enligt lagen rätt att se om de själva står med där.

För att göra det skickar du en ansökan till polisen. Du hittar ansökan på polisens hemsida, www.polisen.se.

Adressen till sidan med ansökan är:

https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/bl...

Den heter ”utdrag belastningsregistret, enskild person”.

Den ansökan är till för personer som vill se om de själva står med i registret och vad det i så fall står där. Var noga med att fylla i rätt ansökan, eftersom det finns flera olika. Det finns till exempel flera olika ansökningar som man använder när man beställer utdrag åt arbetsgivare. Till exempel för den som söker jobb i en skola, för att arbeta med barn eller som försäkrings-förmedlare.

Du skickar din ansökan till: Polismyndigheten, Box 757, 981 27 Kiruna.

Du kan också skanna in din ansökan och skicka den via epost till [email protected].

Glöm inte att du måste skriva under din ansökan för hand.

Efter cirka två veckor ska du få ett svar. Då kommer du att se om du står med i registret eller inte, och vad som står där.

Lycka till!

Ordlista

belastningsregist/er -ret -er = den svenska polisens register över personer som har blivit dömda för brott

försäkringsförmedlare -n - = person som arbetar med att ge råd om olika sorters försäkringar

utdrag -et - = en del av en text

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam