När språket blir ett hinder | Sesam

Krönika


Nilay Yelkenci
Sesam

När språket blir ett hinder

Har varje berättelse en bild och har varje bild en berättelse? I 1500-talets Persien brukade muslimska kalligrafer filosofera om det. Efter sex år i Sverige och ett katastrofalt möte på arbetsplatsen stod min berättelse framför mig. Ett gyllengult träd på hösten. Det var så sorgligt vackert att mina tårar skämdes och stannade upp.

Löven som skälvde liknade de ord som jag inte kunde nå. Trädets lutande stam såg ut som min sköra själv-uppfattning. Den bländande gula färgen är misstankens färg i den persiska kulturen. Den väckte än en gång en fråga inom mig. Känner jag mig verkligen hemma här?

Den här krönikan handlar om att öka förståelsen för migranternas sociala utmaningar. Att kunna använda ett språk fullt ut ger makt. Men vi migranter som förut kunde använda ett språk på det sättet tappar i dag tråden. Vi som förut med en mening kunde få den skamlösa att se ner i golvet. Vi som alltid bjöd in människor till försonings-språk riskerar i dag snabbt att bli bedömda som de som det inte går att diskutera med. Vi som mästerligt kunde styra orden för att inte prata om möjliga konflikt-områden i våra egna kulturer freakar i dag ut eftersom vi inte förstår vilken sorts tystnad som betyder vad.

När det är våra ord, och inte våra avsikter, som blir analyserade tar känslorna över. Då känner vi oss skyldiga eftersom vi inte riktigt vet vilka känslor vi förväntas visa i olika situationer. Vi migranter lider av en stress som orsakas av att vi lever i en ny kultur som vi inte ännu förstår helt. Det innebär att man känner sig osäker i sociala situationer, samtidigt som det är en psykologisk kamp. Diskussionen om integration borde inte bara handla om att migranter ska få en utbildning, ett arbete och börja tänka på nya sätt. Det är också nödvändigt för oss att ni börjar förstå hur känslomässigt krävande det är att vara migrant. Och att ni därför ger oss ett medmänskligt stöd.

Ordlista

avsikt -en -er = det som man vill och har tänkt att man ska göra

fullt ut = helt, till hundra procent

kalligraf -en -er = person som sysslar med kalligrafi, konsten att skriva vackert

mästerlig -t -a = otroligt bra

självuppfattning -en = hur man uppfattar sig själv, den bild man har av sig själv

skamlös -t -a = fräck och utan att känna skam fast man borde göra det

skälv/a -er -de -t = darra eller skaka

skör -t -a = svag och känslig, som lätt går sönder

tappa -r -de -t tappa tråden (när man pratar) = avbryta sig när man pratar, för att man till exempel inte hittar de rätta orden

© 2019 Sesam