Vi måste prata om hur vi mår | Sesam

Krönika


Tove Lundin
Sesam

Vi måste prata om hur vi mår

”Det är viktigt att vi visar att man inte är ensam om att må dåligt ibland. Och att det går över”.

Den tionde oktober var det World Mental Health Day. Det är den internationella dagen för psykisk hälsa. Då pratade vi lite extra om hur vi mår på insidan. Människor över hela världen uppmärksammade psykisk ohälsa på olika sätt. I Stockholm var det ett stort lopp, Mental Health Run. Många människor sprang eller gick där. Flera tidningar skrev extra mycket om psykisk ohälsa den dagen.

Jag tycker att det är bra med en sådan dag. Men det är tråkigt att vi behöver den. Vi borde kunna prata om psykisk ohälsa alla dagar. I Sverige är psykisk ohälsa väldigt vanligt. Det är den vanligaste orsaken till sjuk-skrivning. Fyra av fem personer kommer någon gång i livet vara berörda. Antingen att man själv blir sjuk. Eller att någon släkting eller vän blir det. Psykisk ohälsa är ibland att vara väldigt sjuk. Kanske man måste vara hemma från jobbet i flera månader och bo på sjukhus. Men det kan också vara som att ha en förkylning. Man kan gå till jobb eller skola, men allt känns lite tyngre och svårare.

Det är viktigt att vi pratar om alla sorters psykisk ohälsa. Det är viktigt att vi visar att man inte är ensam om att må dåligt ibland. Och att det går över. Det går alltid över igen. Det finns hjälp att få, och alla människor har rätt till den. För flera år sedan mådde jag psykiskt dåligt en lång tid. Då trodde jag att jag var ensam om att känna så. I dag vet jag att jag absolut inte var ensam. Jag vet också att det finns hjälp, och att det går över. Därför önskar jag att fler vågar prata om hur vi mår. Även när vi inte mår bra.

”I dag mår jag skit, men det måste ju få vara så ibland också.” Så skrev en kompis på sin Facebook en gång. Det räcker med något så litet.

Ordlista

berör/d -t -da = vara påverkad av något

internationell -t -a = gemensam för hela världen

lopp -et - = tävling där man springer

sjukskrivning -en -ar = anmäla att man är sjuk och inte kan jobba

uppmärksamma -r -de -t här: visa att något finns

© 2019 Sesam