Vem ärver huset om jag eller min man dör? | Sesam

Fråga oss


Arv

  • Ett gift pars rätt att ärva varandra går före deras gemensamma barns rätt till arv. Men för sambor som har gemensamma barn gäller inte samma regler, så för dem är det extra viktigt att skriva ett testamente.
Sesam

Vem ärver huset om jag eller min man dör?

Vi är ett gift par som har en villa. Vem ärver den om någon av oss dör?

Vi är ett gift par som har en villa. Lagfarten på huset står enbart i mitt (kvinnans) namn. I dag har vi inget testamente, men vi ska skriva ett där vår önskan framgår. Min fråga är: Vad händer och vem ärver huset om någon av oss dör?

1. Vad händer om jag dör före maken? Ärver våra gemensamma barn hälften av huset och min man hälften av huset då? Gäller det även fast lagfarten står i mitt namn? Vi har inget inbördes testamente.

Svar: Ett gift pars rätt att ärva varandra går före deras gemensamma barns rätt till arv. Därför kan era gemensamma barn inte ärva sina delar av huset förrän både du och din make har gått bort. Om du går bort före din make ärver han alltså 100 procent av huset. Det gäller trots att lagfarten står i ditt namn. Den har ingen betydelse i det här fallet, eftersom gifta par enligt lagen delar på alla tillgångar (om det inte finns ett äktenskaps-förord).

2. Om min man dör före mig, ärver hans son från ett tidigare äktenskap honom på huset fast han inte äger huset? Min man har ju giftorätt till huset.

Svar: Ett undantag i det här fallet är så kallade särkullsbarn (barn från ett tidigare äktenskap eller relation). Om din make går bort före dig ärver hans son från ett tidigare äktenskap hälften av den del av huset som han har rätt att ärva. Den har han alltså rätt att få direkt efter att hans pappa har dött. Den andra hälften av sitt arv har han inte rätt att få förrän efter att du har gått bort. Era gemensamma barn ärver som sagt inte något av huset förrän ni båda har gått bort.

3. Jag undrar också över lagfarten. Har den någon betydelse alls i frågor om arv?

Svar: Ja, lagfarten kan ha betydelse i frågor om arv. Den betyder i det här fallet att om din make går bort före dig, så har du rätt att bestämma att huset inte ska gå ingå i en bodelning. Det skulle i så fall betyda att din makes son från ett tidigare äktenskap inte får rätt att ärva något av huset.

4. Jag undrar också vad som hade hänt om huset hade stått i bådas namn, vad gäller då om någon av oss dör?

Svar: Om huset skulle ha stått i bådas namn gäller samma sak som jag svarade på fråga 1 och 2. Om du går bort först ärver din man 100 procent av huset. Inget av barnen ärver något av huset förrän också du har gått bort. Då ärver de lika stora delar av huset. Om ni till exempel har tre barn ärver de 1/3 var av det. Men om din make går bort före dig, så ärver hans son från ett tidigare äktenskap hälften av det han har rätt att ärva direkt. Resten av huset ärver du. Era gemensamma barn ärver inte sina delar av huset förrän också du har gått bort. Och din makes son ärver då även den andra hälften av sitt arv.

Det är en bra idé att skriva ett testamente. Då kommer man att följa det, så länge det inte betyder att barnen inte får det arv som de har rätt till.

Har du fler frågor? Då kan du skriva till eller ringa en juridisk rådgivning. Det finns flera som är gratis, till exempel Lawline (lawline.se) och Juristjouren (juristjouren.se). Där kan du även få hjälp med frågor om testamenten.

Lycka till!

Ordlista

bodelning -en -ar = när man delar ett gift pars egendomar, antingen vid en skilsmässa eller när någon av dem dör

gemensam -t -ma barn = barn som två personer har tillsammans

giftorätt -en = en äkta makes andel i boet, det vill säga de egendomar som ett gift par delar på

gå, går, gick, gått bort = dö

inbördes testamente = ett testamente som två eller flera personer skriver tillsammans

lagfart -en -er = ett bevis på att man äger ett hus

testamente -t -n = ett papper där man skriver vem som ska få ens tillgångar efter att man dör (t ex pengar och hus)

äktenskapsförord -et - = ett avtal mellan ett gift par där de bestämmer att vissa egendomar enbart ska tillhöra den ena personen

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam