Är Sverige ett helt jämställt land? | Sesam

Krönika


Ali Alabdallah
Sesam

Är Sverige ett helt jämställt land?

För ett tag sedan publicerade jag ett inlägg på Facebook, där jag skrev att jag funderar på att resa till Storbritannien för att lära mig mer engelska. Jag bad alla mina vänner att ge mig tips. Jag fick några bra tips angående min språkresa, men sedan började diskussionen handla om något helt annat.

Många av mina Facebook-vänner tipsade mig om att ta pappaledigt och vara med mina barn istället för att åka på språkresa. En person skrev: ska du inte ta ut pappaledighet istället och öka dina kunskaper i hur man umgås med sina små tvillingar? Min fråga är: tolkar man min enkla fråga på det sättet på grund av att jag är en utländsk person? Och varför det? Varför tänker de andra att jag inte bryr mig om min familj? Är det en del av den arabiska kulturen, där kvinnorna tar hand om hemmet och männen ser till så att pengarna kommer in? Så som en vän kommenterade mitt inlägg.

Vi lever i det tjugoförsta århundradet, så mycket har förändrats i världen. Många vet inte att i Syrien är det ganska jämställt i högutbildade familjer. Mannen delar på ansvaret för familjen, barnen och hemmet, och kanske bär mannen ansvaret för hushållet och ekonomin mer än män i andra kulturer. I Syrien kommer jag ihåg att jag såg min granne, som är lärare, torkade tvättade kläderna på en balkong. Och att hans fru arbetade i skolan .

Vi lever i det tjugoförsta århundradet, så folk behöver inte vara förvånade till exempel över att en flykting kommer med sin mobiltelefon till Sverige. Och anse det vara en lyx! Livet i hela världen utvecklas snabbt, även i krigets Syrien, och fördomar måste minska och försvinna.

Om man tittar på Sverige visar statistik från 2013 att männen tog ut 24,8 % av dagarna med föräldrapenning, som används till föräldraledighet. Och kvinnor i Sverige har fortfarande lägre löner än männen i vissa yrken. Så Sverige är inte ett helt jämställt land, som vissa tror.

Tack för era kommentarer, mina vänner! Det är intressant för mig som journalist att få veta hur mycket fördomar det finns hos vissa om andra kulturer, särskilt gällande frågor om jämställdhet.

Ordlista

fördom -en -ar = en åsikt om en grupp människor (som ofta är negativ)

pappaledighet -en = (om en man) att vara hemma och ta hand om sina små barn istället för att arbeta eller studera

språkres/a -an -or = en resa som man gör till ett annat land för att studera landets språk

© 2019 Sesam