Betala tv-avgift fast jag bara har dator? | Sesam

Fråga oss


2

  • Den som bara tittar på tv-program via sin dator behöver inte betala en radio- och tv-avgift.
Sesam

Betala tv-avgift fast jag bara har dator?

Jag kommer att stanna i Sverige i nio månader. Ska jag då betala radio -och tv-avgift för den tid jag bor här eller måste jag betala för hela året? Om jag inte har tv och radio hemma, men tittar på STV Play på min bärbara dator, måste jag ändå betala radio- och tv-avgiften?

Svar: Om du bor i Sverige i nio månader behöver du bara betala radio- och tv-avgift för nio månader. Du behöver alltså inte betala för hela året. Men det är viktigt att du av-anmäler dig till Radiotjänst innan du flyttar från Sverige, till exempel via hemsidan eller kundservice.

Nej, du måste inte betala radio- och tv-avgift om du inte har en tv eller radio hemma, utan bara tittar på SVT Play på din dator.

Tidigare var det så att även den som tittade på TV via datorn eller surfplattan (men inte hade någon tv) också skulle betala avgiften. Men en dom i Högsta förvaltningsdomstolen år 2014 ändrade på det, så nu behöver man inte längre betala avgiften i den situationen.

Fakta: 

Radio- och tv-avgiften

Radio-och tv-avgiften går till Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio (UR).

Orsaken till att vi har avgiften är att politikerna tycker att det är viktigt att vi i Sverige har oberoende radio och tv.

Oberoendet får vi genom att det är en avgift som finansierar SVT, Sveriges Radio och UR och inte till exempel skatten.

Det finns därför en lag som handlar om radio- och tv-avgiften. Den heter ”lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst”.

Källa: Radiotjänst

Ordlista

allmänheten = alla människor och inte bara särskilda personer

avanmäl/a -er -de -t = anmäla att man ska sluta med något

avgift -en -er = pengar som man betalar, t ex för en tjänst eller för att vara medlem i en förening

finansiera -r -de -t = skaffa pengar till något

Högsta förvaltningsdomstolen = den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige. Den tar upp fall där domen kommer att styra hur man kommer att döma i liknande fall i framtiden

oberoende = självständig, som inte påverkas av t ex politiska partier eller företag

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam