Måste barn lära sig simma i Sverige? | Sesam

Fråga oss


Sesam

Måste barn lära sig simma i Sverige?

Jag har sett att i Sverige kan de flesta simma. Lär sig barn att simma i skolan? Måste de göra det eller kan de välja det själva?

Svar: I dag är simning obligatoriskt i skolan i Sverige. Simning och lekar i vatten är en del av undervisningen i ämnet idrott och hälsa och det är idrottsläraren som har ansvar för att planera undervisningen. Att kunna simma är viktigt för att kunna vara vid hav och sjö och för att förhindra olyckor. En elev kan alltså inte välja att göra något annat, till exempel spela fotboll, istället för att simma.

Undervisningen i simning börjar redan i lågstadiet, i årskurs 1–3. Eleverna ska då utveckla sin vana att vara i vattnet genom att leka i vatten och göra övningar. De ska träna på att balansera och flyta, och att simma på mage och rygg. I årskurserna 4–6 ska barnen fortsätta utveckla sin förmåga att simma. När eleverna går ut årskurs sex ska de kunna simma minst 200 meter och hantera nödsituationer vid vatten.

För att få godkänt betyg i årskurs sex, alltså minst betyget E, ska en elev:

kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Enligt kursplanen ska eleverna kunna simma både på mage och rygg, men den pekar inte ut några särskilda simsätt. Det är idrottsläraren som får välja vilka simsätt som eleverna ska lära sig. Det viktiga är att eleverna lär sig simma och att klara olika situationer i och vid vatten. Eleven ska kunna få godkänt betyg oavsett vilket sätt han eller hon simmar på. Efter att eleverna fått möjlighet att utveckla en vana vid att vara i vattnet och att simma, övergår undervisningen i årskurserna 7–9 till att handla om olika sätt att simma på mage och rygg. Med det menar man till exempel crawl, bröstsim och ryggsim.

Eleverna ska också få kunskaper om risker och säkerhet genom undervisningen. De ska då lära sig hur man ska bete sig när man badar vid stranden eller i badhuset, till exempel att man inte ska bada ensam. Det kan också handla om att lära sig var man kan och inte kan dyka.

En del skolor samarbetar med simhallar och personalen där, men det är fortfarande idrottsläraren som ansvarar för att planera undervisningen. Läraren ansvarar också för att lära ut simning på ett sätt som gör att eleverna klarar de mål som finns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa.

Källa: skolverket.se

Ordlista

crawl -en - = ett sätt att simma då man rör armarna i en cirkel

nödsituation -en -er = en akut situation, till exempel när någon är nära att dö eller bli skadad

obligatorisk -t -a = som man inte får säga nej till

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam