Vad betalar arbetsgivare för sina anställda? | Sesam

Fråga oss


3

  • Arbetsgivare betalar en arbetsgivaravgift för sina anställda. Den bidrar till att finansiera välfärden i Sverige. Foto: Hasse Holmberg/TT
Sesam

Vad betalar arbetsgivare för sina anställda?

Hur mycket och vad betalar arbetsgivare till staten för sina anställda? Är det olika från kommun till kommun? Jag vet att de betalar skatt som går till pension och arbetslöshets-försäkring. Men vad mer och hur mycket betalar de?

Svar: För det första betalar arbetsgivare in skatt till Skatteverket för de anställda. När du arbetar drar din arbetsgivare av skatt innan du får ut din lön. På ditt lönebesked står det hur stor din skatt är. Arbetsgivaren betalar in den skatten till Skatteverket varje månad.

För det andra betalar arbetsgivare en arbetsgivar-avgift för sina anställda. Det är inget som varierar från kommun till kommun, utan det är samma för alla arbetsgivare i Sverige. Det är en avgift som arbetsgivaren betalar för den anställda utöver lönen. Arbetsgivaravgiften är i dag 31,42 procent av den anställdas brutto-lön.

Men det finns undantag. Arbetsgivare betalar en lägre arbetsgivaravgift för anställda som är födda 1950 eller senare. Tidigare betalade de också en lägre arbetsgivaravgift för anställda som är födda 1991 eller senare, men det ändrades den 1 juni i år. Nu betalar arbetsgivare 31,42 procent i arbetsgivaravgift även för dem. Det beror på ett politiskt beslut som har ändrats. Orsaken till att arbetsgivare tidigare fick betala lägre arbetsgivaravgift för yngre personer var att politiker ville att fler yngre personer skulle få jobb. Det var ett politiskt beslut för att minska arbetslösheten bland ungdomar.

Arbetsgivaravgiften består av sju olika delar och nästan alla bidrar till att finansiera det sociala skyddsnätet. De går till exempel till sjukpenning, föräldrapenning och pensioner. De sju delarna är:

Ålderspensionsavgift, som är 10,21 procent av arbetsgivaravgiften. De pengarna bidrar till att betala för det ålderspensions-system som vi har i Sverige.

Efterlevandepensionsavgift, som är 1,17 procent av arbetsgivaravgiften. Det är en pension som betalas ut till familjen till en person som har dött. Ett barn som har en förälder som har dött kan få efterlevandepension fram till att hen fyller 18 år. Det ska ersätta en del av de pengar som föräldern skulle ha försörjt barnet med. En person som är yngre än 65 år kan även få omställnings-pension om makan/maken/registrerade partnern dör. Det är en pension som man i de flesta fall kan få i högst tolv månader. Pengarna ska ersätta de pengar som partnern skulle ha bidragit med till personens försörjning.

Sjukförsäkringsavgift, som är 4,85 procent av arbetsgivaravgiften. Den finansierar samhällets kostnader för när människor är sjuka och inte kan arbeta. Det är bland annat sjukpenning, sjuklön, sjukersättning, graviditetspenning och rehabilieringspenning.

Föräldraförsäkringsavgift, som är 2,60 procent av arbetsgivaravgiften. Den finansierar föräldrapenningen och kostnader i samband med den.

Arbetsskadeavgift, som är 0,30 procent av arbetsgivaravgiften. Den går till arbetsskadeförsäkringen. Det är pengar som personer som har blivit sjuka eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete har rätt att få.

Arbetsmarknadsavgift, som är 2,64 procent av arbetsgivaravgiften. Den finansierar bland annat arbetslöshetsförsäkring, aktivitetsstöd och kostnader enligt lönegaranti-lagen.

Allmän löneavgift, som är 9,65 procent av arbetsgivaravgiften. Det är en skatt på lön som arbetsgivare i Sverige betalar till staten. Den kallas för en avgift, men är inte kopplad till några förmåner i socialförsäkrings-systemet.

Jag hoppas att du nu har fått lite mer kunskap om vad arbetsgivare betalar till staten för de anställda och vad pengarna används till.

Ordlista

aktivitetsstöd -et - = pengar som en person som är inskriven vid arbetsförmedlingen och t ex gör en praktik kan få

arbetsgivare -n - = person eller företag som anställer och betalar människor för att de arbetar

bruttolön -en -er = den lön man får före skatten är avdragen

finansiera -r -de -t = skaffa pengar till något

lönegarantilag -en = en lag som innebär att anställda har rätt att få lön från staten (en begränsad tid) om arbetsgivaren går i konkurs

rehabiliteringspenning -en = pengar som en sjukskriven person kan få som till exempel deltar i en utbildning eller arbetstränar

utöver = som ett tillägg till något

Rekommenderade artiklar

© 2019 Sesam